Konference o studiu na 3. LF UK

Konference o studiu na 3. LF UK

Děkan a kolegium Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají ve čtvrtek 16. ledna 2003 v budově teoretických ústavů Ruská 87, Praha 10, konferenci Reforma studia medicíny na 3. LF UK.


Konference se koná u příležitosti dvou jubileí: 655. výročí založení Univerzity Karlovy a 50 let výuky medicíny ve vinohradském zdravotnickém areálu.


Jednání začíná 16. 1. v 9.30 v Syllabově posluchárně 3. LF. V jeho první části popíše premisy a strukturu nového curricula, jehož šestiletý cyklus už absolvovali první posluchači, prof. Cyril Höschl, který byl prvním polistopadovým svobodně zvoleným děkanem fakulty. Jeho nástupce, dosavadní děkan prof. Michal Anděl, se bude společně s dalšími profesory zabývat stavem medicínského vzdělávání u nás i v zahraničí.


Před polednem budou na programu přednášky o evaluaci, přijímacím řízení a kompatibilitě curricul (mj. doc. Vlasta Rychterová, doc. Hana Provazníková, doc. Eva Samcová).


Odpolední témata se budou týkat akademických výkonů, studentských vědeckých prací, publikačních výstupů i pohledů mediků na výuku. Konferenci v 16 hod. uzavře nominovaný děkan 3. LF UK doc. Bohuslav Svoboda.


Marie Fleissigová,

3. LF UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám