Informace o 68. zasedání Pléna České konference rektorů

Informace o 68. zasedání Pléna České konference rektorů


V Brně dne 19. ledna 2003


Věc:

Informace o 68. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR), které se uskuteční v úterý dne 28. ledna 2003 v Brně, a o programu Slavnostního shromáždění u příležitosti 10. výročí založení České konference rektorů, které se uskuteční v pondělí dne 27. ledna 2003 v Brně.

Dovoluji si Vás upozornit na možnost zpravodajství týkajícího se vysokého školství v České republice v souvislosti s 68. zasedáním Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR), které se uskuteční v úterý dne 28. ledna 2003 péčí Masarykovy univerzity v Brně (MU) v budově Lékařské fakulty MU, Komenského nám. 2, 662 43 Brno, tel.: 542 126 111, 542 128 409; fax: 542 213 996, 542 128 266.


Na uvedené zasedání jsou zvány rektorky a rektoři veřejných, státních a soukromých vysokých škol ČR (24 + 4 + 7) sdružení v České konferenci rektorů; emeritní rektoři 1991-2003; nově zvolení rektoři; ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR; místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a lidské zdroje; předsedkyně Akademie věd ČR; předseda Rady vysokých škol; předseda Akreditační komise; předseda Grantové agentury ČR; ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky; primátor statutárního města Brna (celkový počet účastníků bude cca 100).


Podle Statutu ČKR slouží Výroční shromáždění ČKR zejména k hodnocení činnosti ČKR, vyjádření k záměrům na další období a pro diskuzi o stěžejních otázkách vysokého školství s představiteli politického a veřejného života.


Vpředvečer 68. zasedání Pléna ČKR a vpředvečer 10. výročí založení ČKR, v pondělí dne 27. ledna 2003, se na Nové radnici v Brně - na pozvání primátora statutárního města Brna a rektora Masarykovy univerzity v Brně - uskuteční Slavnostní shromáždění u příležitosti 10. výročí založení České konference rektorů.


Program 68. zasedání Pléna ČKR 28. ledna 2003 je uveden v přiložené pozvánce.


Program Slavnostního shromáždění 27. ledna 2003 je následující:

16:00-16:30 Příchod účastníků do Sněmovního sálu Nové radnice.

16:30-16:35 Zahájení.

16:35-16:45 Projev primátora statutárního města Brna Petra Duchoně.

16:45-16:55 Projev rektora Masarykovy univerzity Jiřího Zlatušky.

16:55-17:05 Projev prvního předsedy ČKR Zdeňka Kováře.

17:05-17:15 Projev stávajícího předsedy ČKR Ivana Wilhelma.

17:15-18:00 Vystoupení Wallingerova kvarteta.

18:00-18:30 Prohlídka historických prostor Nové radnice.

18:30-21:30 Raut.


Zasedání Pléna ČKR jsou pro veřejnost uzavřená. Získat informace o výsledcích 68. zasedání Pléna ČKR (program jednání je uveden v pozvánce určené všem jmenovitě zvaným účastníkům - viz příloha) bude možné na tiskové konferenci, která se uskuteční v úterý dne 28. ledna 2003 v době 15:00-15:30 v budově Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Komenského nám. 2. Pořídit snímky nebo záběry z průběhu zasedání je po předchozí domluvě možné i v jiných dobách.


Se srdečným pozdravem

RNDr. Marie Fojtíková

tajemnice České konference rektorůPoslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám