NOVĚ ZVOLENÍ REKTOŘI

NOVĚ ZVOLENÍ REKTOŘI

na funkční období 1. února 2003 až 31. ledna 2006

Koncem roku 2002 se konaly rektorské volby na šestnácti z dvacetiosmi veřejných a státních vysokých škol ČR. Zvolení kandidáti na rektory byli jmenováni prezidentem republiky Václavem Havlem do rektorské funkce na Pražském hradě v úterý dne 21. ledna 2003 na funkční období 1. února 2003 až 31. ledna 2006. Slavnostního jmenovacího aktu se na pozvání prezidenta republiky zúčastnili rektoři veřejných a státních vysokých škol.


Výsledky voleb kandidátů na rektora:

Univerzita Karlova v Praze: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.**)

Univerzita Palackého v Olomouci: Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.**)

České vysoké učení technické v Praze: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.**)

VŠB - Technická univerzita Ostrava: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.*)

Akademie výtvarných umění v Praze: Prof. akad. mal. Jiří Sopko*)

Vysoké učení technické v Brně: Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.**)

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.**)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.**)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Doc. akad. arch. Jiří Pelcl*)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně: Prof. PhDr. Václav Cejpek*)

Univerzita Pardubice: Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.**)

Česká zemědělská univerzita v Praze: Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.**)

Technická univerzita v Liberci: Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.**)

Vysoká škola ekonomická v Praze: Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.**)

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově: plk. Doc. Ing. Rudolf Urban, CSc.*)

Vojenská akademie v Brně: plk. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc.*)


*) - Jmenování pro první funkční období.

**) - Jmenování pro druhé funkční období.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám