25. února 2005

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 25. února 2005

 1. AS UK schválil pořad jednání včetně navržených změn.

 2. AS UK plně podporuje stanovisko rektora z 7. února 2005 k návrhu Zákoníku práce.

 3. AS UK zvolil předsedou AS UK Prof. Hampla (2.LF)

 4. AS UK zvolil místopředsedou AS UK Dr. Stašu (PF)

 5. AS UK zvolil členy předsednictva AS UK Prof. Hálu (MFF), Prof. Royt (KTF), Pavla Vychytila (1.LF), Jakuba Jareše (FF).

 6. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK ze dne 28. ledna 2005.

 7. AS UK schválil Komplexní změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 8. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2005.

 9. AS UK schválil Rozpis státní neinvestiční dotace na UK pro rok 2005.

 10. AS UK schválil:

  • Změnu Studijního a zkušebního řádu PF – čj. /2005

  • Změnu Organizačního řádu EIS – čj. 20/2005

 11. AS UK projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozu podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 404/1 a p.č. 404/6, k.ú. Libeň, ve prospěch společnosti Eurotel Praha, s.r.o., vyjadřuje s ním svůj souhlas a doporučuje ho předložit Správní radě UK k udělení souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

 12. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupní smlouvu s firmou SITEL, spol. s.r.o., o odkoupení podzemního telekomunikačního vedení mezi FTVS a SDMS v Praze 6.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v.r.

předseda AS UK v PrazeZa správnost:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 19. únor 2020 22:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám