28. ledna 2005

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. ledna 2005

  1. AS UK schválil pořad jednání.

  2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK ze dne 26. 11. 2004.

  3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva AS UK.

  4. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti AS UK za rok 2004.

  5. AS UK projednal návrh opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Kolejemi a menzami UK a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas. – čj. 7/2005

  6. AS UK projednal návrh dohody o změně smlouvy s firmou CATARRALA, s. r., o pronájmu nebytových prostor objektu menzy Větrník a vyjadřuje s tímto návrhem svůj souhlas. – čj. 8/2005

  7. Akademický senát projednal návrh záměru na koupi pozemku p.č. 1305/2 v k.ú. Žižkov, souhlasí s ním a doporučuje předložit ho k udělení souhlasu správní radě. – čj. 10/2005

  8. AS UK deleguje PhDr. Josefa Bartoně (KTF) a JUDr. Michaela Kučeru (HTF) do RVŠ.

  9. AS UK schválil Změnu Organizačního řádu ÚJOP - čj. 2/2005

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v.r.

předseda AS UK v Praze
Za správnost:

Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 19. únor 2020 22:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám