Tisková konference - 29.1.2003 ve 12,00 hod. v Císařském sále Karolina

Prof. Dr. Theodor HELLBRÜGGE tisková konference - 29.1.2003 ve 12,00 hod. v Císařském sále Karolina


Prof. Dr. Theodor HELLBRÜGGE

tisková konference - 29.1.2003 ve 12,00 hod. v Císařském sále Karolina

Vedle pana Prof. Theodora Hellbrüggeho se tiskové konference zúčastnili Prof.PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (žijící klasik naší dětské psychologie, rádce a průvodce mnoha generací rodičů ve výchově dětí), Dr. phil. Jiřina Prekopová (tvůrkyně psychoterapeutické metody léčby pevným objetím a světoznámá rodinná terapeutka žijící v Německu; autorka mnoha bestsellerů, mj. Malý tyran...), doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (přednosta Dětské neurologické kliniky v Motole) a PhDr. Jaroslav Šturma (předseda Českomoravské psychol. společnosti, zakladatel a ředitel prvního českého Dětského centra, napojeného na Filozofickou fakultu UK, kde tyto poznatky přináší studentům, kteří pak získávají praxi v Paprsku).


Hned v úvodu TK se prof. Hellbrügge rozhovořil o svých začátcích, neboť jeden z prvních dotazů se týkal jeho názoru na kolektivní péči o malé děti. Prof. Hellbrügge připomenul své zkušenosti s dětmi narozenými v rámci fašistického programu LEBENSBORN- tyto děti sice vyrůstaly v dokonalém materiálním zabezpečení, ale chyběla jim jakákoli mateřská péče a láska a kontakt s nejbližšími. Ve věku dvou let neuměly tyto děti říci jediné slovo a jejich nejsilnějším výrazovým prostředkem byla pouhá agrese a útočnost, ve věku dvaceti let neměla většina z nich dokončeno základní vzdělání. Pana profesora inspiroval i obraz visící v Císařském sále Karolina, kde se tisková konference konala a kde je zobrazena Marie Terezie - neboť i děti panovníků měly sice blahobyt a dostatek jídla, ale vzhledem k nedostatku kontaktu s matkou jim chyběla její péče a láska a to se velmi silně zapsalo do jejich charakteru. Proto je dle něj význam mateřské péče a bezprostředního citového i verbálního a očního kontaktu pro vývoj dítěte mimořádně důležitý.


Prof. Hellbrügge a prof. Matějček pak vzpomenuli vznik dokumentárního filmu DĚTI BEZ LÁSKY, který skrytou kamerou natočil v českých dětských domovech režisér Goldberger v roce 1963. Tento film byl tehdejší komunistickou vládou schválen a vzat na vědomí až poté, co obdržel ceny na filmovém festivalu v Benátkách a pronikavě změnil zákon o rodině a napomohl k zavedení placené mateřské dovolené v tehdejší ČSSR.


Část tiskové konference byla věnována i problematice a důležitosti kojení a výchově neslyšících dětí a snaze založit ve fakultní nemocnici v Motole (kontaktní osobou je doc. Komárek) tzv. časnou rehabilitaci sluchově postižených.


Setkání pak ukončila dr. Jiřina Prekop, která za všechny odborníky a spolupracovníky poděkovala prof. Hellbrüggemu za jeho vstřícnost a ochotu vždy podat pomocnou ruku a podotkla, že se tedy i s milou nadsázkou dá říci, že to není jen čestný doktorát vzhledem k jeho zásluhám ale i vzhledem ke vší lásce, kterou během svého života rozdává. A připojil se i dr. Šturma - připomněl úryvkem oblíbenou gruzínskou báseň čestného doktoranda, která je bezesporu i jeho životním mottem:


K ničemu není ti úspory míti,

Ponech si nutné jen k jídlu a pití.

Tvým je jen to, co předáš dále.

Co ponecháš si, není stálé.

(vhá)


Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám