Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. března 2020


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Tomáš Horáček, pověřený funkcí kvestora UK

Roman Karaš, vedoucí EO

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program:


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 13. března 2020.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo projednalo záměr jmenovat kvestora UK.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Opatření rektora “Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci”

 6. Mgr. Hurný informoval účasti zástupců AS UK na jednání Rady kolejí a menz. Kvestor přislíbil, že se vzniklou situací bude zabývat.

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise Kateřinu Volnou (FF), Mgr. Davida Pavlorka (FF) a Mgr. Jakuba Horkého (PF).

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Sociální komise Jana Potočka (FHS). Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise Tomáše Bederku (PedF), Marka Boňko (FSV), Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Mgr. Jakuba Horkého (PF), Jana Kretschmera (PřF), Jakuba Hajného (1LF) a Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise Kateřinu Grygarovou (3LF), Evu Marádovou (PedF), Mgr. Jakuba Horkého (PF), Kamilu Řehořovou (PřF), MUDr. Josefa Fontanu (3LF) a Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise MUDr. Josefa Fontanu (3LF), Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF) a Bc. Miroslava Čermáka (FSV).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise Prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc. (3LF) a MUDr. Josefa Štorma (2LF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy IT komise Michala Grňo (MFF), Samuela Kočiščáka (MFF), Vojtěcha Švandelíka (MFF), Martina Ponteše (LFHK), Mgr. Jakuba Horkého (PF), JUDr. Viktora Derku (PF) a RNDr. Daniela Toropilu, Ph.D. (ÚVT).

 13. Předsednictvo AS UK projednalo podání MUDr. Šárky Cihelkové Kučerové, která projevila zájem o členství v pracovních komisích AS UK. Vzhledem k tomu, že MUDr. Cihelková není členkou akademické obce (ověřeno v systému UK), členkou pracovních komisí ji jmenovat nelze.

 14. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle ust. § 9 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 13. března 2020 od 9:30 hodin a 24. března 2020 od 9:30, na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 8. březen 2020 19:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám