Významný matematik László Lovász obdržel titul Doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 4. března 2020 – Přední světový vědec László Lovász obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní vědecké úspěchy v oblasti teorie grafů a kombinatoriky, a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Profesor László Lovász je významným světovým matematikem a vůdčí osobností světové teorie grafů a kombinatoriky a jeho práce a vliv překračují rámec individuálních disciplín. Právě ve spojení matematického a informatického myšlení dosáhl mimořádných úspěchů v tak rozdílných oblastech jako je teorie čísel, pravděpodobnost či složitost algoritmů.


V 70. a 80. letech László Lovász proslul vyřešením mnoha obtížných problémů, které byly dlouhou dobu otevřené a považovaly se za nepřístupné. Jeho řešení bylo přitom většinou velmi elegantní a bylo zárodkem celých nových teorií.


Prof. Lovász má dlouholeté kontakty s Univerzitou Karlovou. Přednesl zde první z řady slavných kolokvií (v roce 1986), byl spoluorganizátorem série konferencí „Zámeček“ a příslušných sborníků, které vyšly jako zvláštní čísla časopisu European J. Combinatorics. V poslední době je řešitelem ERC Synergy grantu DYNASNET spolu s L. A. Barabásim z CEU Vienna a J. Nešetřilem z MFF UK.


László Lovász se narodil v roce 1948. Studoval na Univerzitě Loránd Eötvös v Budapešti. V letech 1964 - 1966 získal třikrát zlatou medaili na Mezinárodní Matematické olympiádě. Doktorský a magisterský titul mu byly uděleny současně s ukončením vysoké školy. Ve věku 27, resp. 30 let byl na univerzitě v Szegedu jmenován docentem a následně řádným profesorem matematiky. Od roku 1983 je profesorem informatiky na Univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 4. březen 2020 17:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám