STUDENTI VŠ CHTĚJÍ REFORMU DÁVEK NA STRAVU A UBYTOVÁNÍ

STUDENTI VŠ CHTĚJÍ REFORMU DÁVEK NA STRAVU A UBYTOVÁNÍ

(Praha, 7.2.2003) Jediná celostátní studentská reprezentace, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), schválila své programové prohlášení pro léta 2003-2005. Za hlavní prioritu studenti považují reformu financování ubytování a stravování.


"Podle mého názoru je optimálním řešením přidělování dotací formou sociální dávky," říká Jiří Nantl, předseda SK RVŠ. "Finance, které jsou pro tyto účely vyhrazeny v kapitole ministerstva školství, by měly být převedeny ministerstvu sociálních věcí, které by je adresovalo jednotlivým studentům. Tento postup by také zajistil, že by v kapitole školství zůstaly skutečně jen finance vynakládané na vzdělání," dodává.


Kromě reforem rozpočtu si ale studenti VŠ kladou i další cíle:


Chtějí se zasazovat o to, aby byl zajištěn rovný přístup ke vzdělání všem - bez ohledu na jejich sociální, majetkové či kulturní zázemí.

Studenti by měli mít možnost podílet se aktivně na udělování akreditací studijním programům, jakož i na hodnocení kvality výuky a na reakreditacích.

SK RVŠ bude aktivně podporovat všechny formy akademické samosprávy na vysokých školách, především formou poradenství.

Zásadní prioritou pro rozvoj českého vysokého školství je mobilita studentů, tedy možnost absolvovat část studia na jiné škole v ČR či v zahraničí.

Celostátní reprezentace studentů se chce věnovat problematice tělesně handicapovaných studentů, jimž by měla být poskytována všestranná podpora. Ta by jim měla umožnit absolvovat plnohodnotné vysokoškolské studium.

SK RVŠ také hodlá udílet výroční cenu za přínos v oblasti vysokého školství, akademické samosprávy a podpory práv a zájmů studentů.


Kompletní text prohlášení je k dispozici na internetové adrese www.skrvs.cz.


SK RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol je jedinou organizací, která sdružuje zástupce studentů všech vysokých škol v České republice. Každá vysoká škola, včetně škol soukromých, zde může mít dva zástupce, kteří jsou voleni vždy na tři roky. SK RVŠ zastupuje studentskou obec jak v jednáních s orgány státní správy a samosprávy všech úrovní (Parlament ČR, vláda, ministerstva, kraje), tak i navenek. Je členem ESIB, celoevropské studentské organizace, jejíž práce se aktivně účastní. Má také intenzivní vztahy se Studentskou radou vysokých škol Slovenské republiky (ŠRVŠ SR), v jejichž rámci se například chystá burza studijních pobytů. SK RVŠ má tři komise, které se zabývají otázkami legislativními, sociálními a souvisejícími se studiem. Předsedou SK RVŠ je Jiří Nantl z Masarykovy univerzity, který je zároveň místopředsedou Rady vysokých škol.


Kontakt:

Karolína Kučerová

karolina.ku@mymail.cz

tel: 608 069 860Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám