CENA KATEŘINY KRAUSOVÉ

CENA KATEŘINY KRAUSOVÉ


Cena Kateřiny Krausové, jedna ze statutárních cen na FF UK, je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru španělská filologie, popř. v dalším romanistickém oboru. Byla ustavena 17. listopadu 1993 z podnětu rodiny Krausovy k uctění památky Kateřiny Krausové, která absolvovala v r. 1981 obor španělština-francouzština na katedře romanistiky FF UK prací Postava diktátora v románu Gabriela Garcíi Márqueze "Podzim patriarchy". V r. 1985 emigrovala do USA, kde v prosinci r. 1990 po těžké nemoci zemřela. Při založení Ceny a její správě v prvních třech letech spolupracovala nadace American Czech-and-Slovak Education Fund a Fond pro obnovu vysokých škol v ČR.


Laureátkami devátého ročníku se staly Mgr. Kateřina Garciová za diplomovou práci "Charakteristika monastirské varianty judeošpanělštiny", vedenou doc. Bohumilem Zavadilem, a Mgr. Tereza Cíchová, která úspěšně obhájila práci "Lexikální změny ve španělském jazyce v New Orleansu", již vedla dr. Anna Mištinová.


Porota ocenila vysokou odbornou úroveň a originálnost obou prací, autentičnost zkoumání makedonské varianty judeošpanělštiny z hlediska historického, sociolingvistického a lingvistického, dále pak systematickou a detailní lingvistickou analýzu, interpretaci a vyhodnocení rozsáhlého dokumentačního materiálu týkajícího se lexikálního transferu, různých typů přejímek či střídání jazykového kódu v neworleanské španělštině.


Slavnostní předání ceny se konalo 30. ledna 2003 v Ústavu románských studií za účasti paní Boženy Krausové, proděkana dr. Jaroslava Štichauera, ředitelky ÚRS doc. Anny Houskové, předsedkyně poroty doc. Hedviky Vydrové, vedoucí španělského oddělení dr. Anny Mištinové a dalších hostů.Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám