INAUGURACE REKTORA

INAUGURACE REKTORA


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

si Vás dovoluje pozvat k slavnostníINAUGURACI REKTORAve středu dne 5. března 2003 ve 13.00 hodin

ve Velké aule historické budovy Karolina

Ovocný trh 3, Praha 1

Účast laskavě potvrďte

na tel.: 224491249-52 nebo e-mail: organiz@ruk.cuni.cz.

Místa zaujměte do 12.45 hodin.


--------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM

Zahájení

Projev předsedy Akademického senátu UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Zpráva rektora prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. o stavu a perspektivách vývoje UK

Představení nových prorektorů a děkanů fakult UK

Závěr


--------------------------------------------------------------------------------


Rektor a kolegium rektora UK v Praze

*** od února 2003 do ledna 2006 ***

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

prorektor pro vědu a výzkum


Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.

prorektor pro sociální záležitosti


Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

prorektor pro zahraniční vztahy


Doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

prorektor pro studijní záležitosti


Doc. PhDr. Michal Šobr

prorektor pro vnější vztahy


Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prorektor pro rozvoj


Ing. Josef Kubíček

kvestor UK


RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK


kontakt pro média:

Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

telefon: 224 491 248, e-mail: tiskovy.mluvci@cuni.cz

http://www.cuni.czPoslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám