Environment and Universities in Europe

Environment and Universities in Europe


Environment and Universities in Europe

Vážení přátelé,


zveme vás na tiskovou besedu k mezinárodnímu symposiu "Environment and Universities in Europe".


Symposium je pořádáno ve spolupráci Universität Konstanz a Univerzity Karlovy v Praze, za podpory nadace Umwelt und Wohnen. Univerzitu Karlovu reprezentuje v přípravném týmu Centrum pro otázky životního prostředí UK. Symposium proběhne ve dnech 6. - 9. března 2003 v Praze v hotelu Krystal.


Hlavním tématem symposia je otázka vztahu současných univerzit ke vzdělávání a výzkumu na poli udržitelného rozvoje. Považujeme za důležité sdílet zkušenosti, jak mohou univerzity podpořit povědomí o životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji, jak mohou přispět k uchování přírodních zdrojů, k ochraně životního prostředí a ke kvalitě života. Symposium se pokusí postoupit dále od konstatování současného stavu. Chtěli bychom společně nastínit možné další cíle, k jejichž dosažení je akademické prostředí vhodné a ke kterým by univerzity mohly směřovat v budoucnu.


Předpokládáme, že na konferenci bude přijata deklarace vyzdvihující důležitost vzdělávání pro udržitelný rozvoj a šíření poznatků environmentálně zaměřeného výzkumu. Deklarace také podporuje zavedení pravidelné výuky zaměřené na problémy životního prostředí a vyzývá další vysokoškolské instituce, aby se k této deklaraci připojily.


Očekáváme cca 35 účastníků z celé Evropy (Německa, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Nizozemí, Jugoslávie, České republiky a dalších). Mezi pozvanými jsou především zástupci univerzit. Symposia i tiskové besedy se zúčastní také rektoři obou pořádajících institucí: Prof. Gerhart von Graevenitz (Univerzita v Kostnici) a Prof. Ivan Wilhelm (Univerzita Karlova v Praze).


Tisková beseda se koná v sobotu dne 8. března 2003 v 11:00 v hotelu Krystal (José Martího 2, Praha 6). Doprava do hotelu Krystal je nejvýhodnější metrem trasy A na Dejvickou (konečná) a dále tramvají č. 20 nebo 26 na zastávku Nad Džbánem (směrem Divoká Šárka). Hotel je od zastávky cca 100 metrů proti směru jízdy tramvaje.


V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Ivu Hönigovou (Centrum pro otázky životního prostředí UK, e-mail: ivana.honigova@czp.cuni.cz, tel: 2510 80 355).


Vážení, těšíme se na setkání s vámi.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám