Univerzita Karlova si připisuje další vědecké úspěchy. V programu ERC CZ získala tři prestižní granty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 2. dubna 2020 - Vědci Univerzity Karlovy si připsali další významný úspěch. V soutěži ERC CZ pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je určena pro vynikající vědecké projekty, obdrželi její zástupci celkem tři granty. Jedná se o největší počet ze všech tuzemských vysokých škol.


Ocenění si odnášejí Marek Stibal z Přírodovědecké fakulty, Zdeněk Dvořák z Matematicko-fyzikální fakulty a Alessandro Testa z Fakulty sociálních věd.


Mgr. Marek Stibal, Ph. D. z PřF obdržel pětiletý ERC CZ Consolidator Grant ve výši 58 milionů korun na zkoumání tání grónského ledovce a následné uvolňování metanu, které by mohlo být velkým problémem vzhledem k celkovému globálnímu oteplování.


Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph. D. z MFF získal rovněž ERC CZ Consolidator Grant za projekt s názvem Algoritmy a složitost v rámci a nad omezenou expanzí. Na jeho řešení obdržel přes 7 miliónů korun. Zdeněk Dvořák působí na Informatickém ústavu Univerzity Karlovy, jehož hlavní náplní je výzkum v oblasti teoretické informatiky.


Dr. Alessandro Testa z FSV obdržel ERC CZ Starting Grant za projekt s názvem The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe. Na jeho řešení získal přes 12 miliónů korun. Jeho projekt je ukotven v tradici kritické a historické antropologie náboženských vyznání a praktik ve střední a východní Evropě po roce 1989 a je postaven na použití historiografických a etnografických metod. Jedná se o první takto prestižní grant udělený humanitnímu projektu na UK.


„Mám nesmírnou radost, že tři zástupci Univerzity Karlovy uspěli v grantovém řízení ministerstva školství a obdrželi významnou finanční podporu na rozvoj vědeckých projektů. Jedná se o velmi kvalitní vědecké projekty, které byly vysoce hodnoceny i na evropské úrovni. To, že naše univerzita uspěla s největším množstvím žádostí, je pro mě dalším pozitivním signálem, že věda na UK je kvalitní a její zástupci se dokáží prosadit v silné konkurenci, která ve vědě panuje jak v zahraničí, tak na domácí půdě“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Program ERC CZ je určen na podporu kvalitních vědeckých projektů předložených do některé z výzev Evropské výzkumné rady. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v aktuální páté výzvě podpořilo všech 8 projektů celkovou částkou bezmála 277 milionů korun.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 2. duben 2020 17:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám