ROZHOVORY O EVROPSKÉ UNII

ROZHOVORY O EVROPSKÉ UNII


ROZHOVORY O EVROPSKÉ UNII

26. února 2003

*** tisková zpráva ***

Spolek absolventů a přátel UK - Carolinum a Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK uspořádaly dne 26. února ve Vlasteneckém sále Karolina diskuzní setkání v rámci projektu ROZHOVORY O EVROPSKÉ UNII na téma VYSOKOŠKOLSKÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII. Hlavními a bezesporu významnými hosty byli dr. Michael Libal, velvyslanec Spolkové republiky Německo a dr. Siegbert Wuttig, expert DAAD Bonn.


Jeho Excelence dr. Libal vyzdvihl myšlenku tohoto diskuzního cyklu a vyjádřil radost a potěšení nad tím, že se i touto cestou daří "obnovovat evropskou jednotu a navazuje se na filozofické a duchovní myšlenky, které jsou nám, Evropanům, společné a blízké".


Pan velvyslanec ve svém úvodním projevu naznačil témata, ke kterým poté podrobněji hovořil dr. Wuttig: úroveň předuniverzitního vzdělání, poplatky a školné, kvalita absolventů a jejich šance a možnosti na trhu práce, ale i otázka konkurenceschopnosti vysokých škol nejen v rámci Evropy, ale i s přesahem např. do USA.


Dr. Wuttig pak krátce představil pestrou paletu evropských studijních výměnných programů, situaci v německém vysokém školství a nabídl i údaje a počty o vysokoškolské akademické obci v Německu. Dostalo se pochopitelně i na činnost a náplň DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Německá akademická výměnná služba), se kterou úzce spolupracuje přes 230 německých vysokých škol.


Ve stručnosti bylo též řečeno, co konkrétního přinese vstup ČR do EU vysokým školám a jejich studentům a učitelům - členství v Evropské unii bude pro Českou republiku znamenat přístup ke všem vzdělávacím programům. Studenti se budou moci také hlásit na vysokou školu v kterékoli členské zemi a pro přijetí budou mít stejné podmínky jako jejich ostatní kolegové. Nebudou potřebovat ani vízum nebo pracovní povolení, řekl Siegbert Wuttig.


Školy z kandidátských zemí se mohou nyní účastnit jen některých programů, v rámci unie jich však existuje mnohem více. Po vstupu do unie k nim také budou mít přístup. Připravuje se také program pro výměny studentů z celého světa. Unie zaplatí například pobyty českých studentů v Maďarsku - nyní tato šance není. Chystá se i rozšíření nabídky zemí, se kterými bude možné při výměně studentů a pedagogů spolupracovat - zapojeny budou i země bývalého Sovětského svazu a státy Severní Afriky.


V diskuzi se prokázalo, že některé problémy jsou společné pro české a německé školy: šlo např. o již zmíněnou úroveň absolventů a uplatnění na trhu práce, nedostatek financí, které do škol proudí a stejně tak i otázka školného. Dotazy směřovaly k restrukturalizaci bývalých vysokých škol v NDR, které se vlastně ze dne na den staly součástí EU, hovořilo se i o takzvaných odborných vysokých školách, na nichž studium trvá kratší dobu a jsou směřovány spíše na praxi než na teorii.


Zřejmá je podle Wuttigových slov snaha prostřednictvím programu Sokrates maximálně podporovat a ulehčovat dlouhodobější výměnu vysokoškolských učitelů. Řada německých profesorů směřuje do východoevropských a středoevropských zemí, podotkl. Jen deset procent německých studentů odjíždí do zahraničí, proto se snaží, aby na školách učili kantoři ze zahraničí, aby jim přinesli zkušenosti a poznatky z Evropy.


Jeden z diskutujících - prof. Kučera z Husitské teologické fakulty - se podělil o zkušenosti, které získal díky výměnným pobytům. Velmi přivítal, že studenti a učitelé, kteří měli možnost pobýt jeden semestr na zahraniční univerzitě, přicházejí do ČR s mnohem více vyhraněným názorem na úroveň a nové metody výuky a nebojí se být i více kritičtí a otevření.


kolských absolventů a zájemci o dění v EU. Mnozí členové akademické obce využili přímé možnosti k získání informací o stipendijních pobytech DAAD.


Pan Michal Svatoš, předseda vědecké sekce Spolku Carolinum a moderátor diskuze závěrem zúčastněné upozornil na pokračování diskuzního cyklu ROZHOVORY O EVROPSKÉ UNII - ještě dvě setkání jsou připravena na letní semestr akademického roku 2002/2003 - 23. dubna 2003 se bude konat setkání s finským velvyslancem a expertkou finského ministerstva školství a 4. června 2003 pak bude uspořádána beseda, jejímž hlavním hostem by měl být vedoucí Delegace EU v ČR Ramiro Cibrian.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám