Iberoamerická cena

Iberoamerická cena


*** Tisková zpráva ***

Univerzita Karlova v Praze a velvyslanectví Španělska v Praze spoluorganizují mnohé akce společenského i vědeckého charakteru - za všechny lze uvést prestižní Iberoamerickou cenu - v prosinci 2002 se konal již devátý ročník. Nepopiratelné zásluhy má dále španělská vláda mj. při vybudování Virtuální auly Cervantes na FF UK - jde o centrum vybavené prostředky pro samostudium španělštiny, určené všem zájemcům o španělský jazyk a kulturu.


Dalším slavnostním setkáním, na které vás zve rektor UK v Praze a velvyslanec Španělska v Praze, je akt, na kterém budou vyznamenáni Řádem Isabely Katolické tyto významné osobnosti:


Prof. PhDr. Jiří Černý

(Katedra romanistiky, Univerzita Palackého v Olomouci),


Doc. PhDr. Josef Forbelský

(Španělské oddělení Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK v Praze),


Prof. PhDr. Josef Opatrný

(Středisko ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK v Praze) a


Doc. PhDr. Hedvika Vydrová

(Španělské oddělení Ústavu románských studií Filozofické fakulty UK v Praze).


Řád Isabely Katolické je jedním z nejprestižnějších španělských vyznamenání. Byl založen králem Ferdinadem VII. v roce 1815 a jeho posláním je vyznamenávat "výjimečné skutky civilního charakteru osob španělské i cizí národnosti ve prospěch španělského národa - nebo skutky, které by určitým způsobem přispěly ke zlepšení přátelských vztahů a spolupráce španělského národa s ostatním mezinárodním společenstvím", jak stanoví čl. 1) jeho stanov. Velmistrem Řádu Isabely Katolické je Jeho Veličenstvo král a velkokancléřem řádu je ministr zahraničních věcí.


Výše jmenované osobnosti obdrží toto ocenění na ceremoniálu ve středu dne 19. března ve 14,00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina (Praha 1, Ovocný trh 3) za "zásluhy, které prokázaly během dlouhých let věnovaných španělskému jazyku a hispánské kultuře."


Kontakt pro média:

Jana Tothová, Václav Hájek

sekretariát- protokol tiskový mluvčí UK v Praze

Embassy of Spain Ovocný trh 3

Pevnostní 9 116 36 Praha 1

162 00 Praha 6 tel: 224 491 248

tel: 224 311 441 e-mail: tiskovy.mluvci@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám