Zápis ze společného zasedání Komise pro IT AS UK a Sociální komise AS UK 4. května 2020

Přítomní členové Komise pro IT:

Bc. Andrej Farkaš (MFF), Martin Ponteš (LFHK), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), JUDr. Viktor Derka (PF), Vojtěch Švandelík (MFF)

Přítomní členové Sociální komise:

MUDr. Anna Olšerová (2.LF), Bc. Daniela Čechová (PedF), Mgr. Jan Potoček (FHS), Marek Boňko (FSV), Michael Glogr (PF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Kristýna Švárová (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Tomáš Bederka (PedF), Tomáš Sychra (3.LF)

Hosté:

Mgr. Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (Grémium předsedů kolejních rad), Amáta Vohradská (tajemnice AS UK)


Program:

  1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na nový rezervační systém KaM


Záznam rozpravy

Bc. Farkaš, předseda IT komise, všechny přivítal na společném zasedání Sociální komise AS UK a Komise pro IT AS UK a seznámil přítomné s programem, které sestává z jednoho bodu: Probrat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nový rezervační systém KaM. Zopakoval, že spolu s pozvánkou na zasedání zasílal členům komise i zadávací dokumentaci, která byla sepsána v roce 2016, a ze které bude vycházet nyní plánovaná zakázka.

Mgr. Ing. Macoun, ředitel KaM – Stručně představil historii: Zakázka vypsaná 2016. V komisi Rada KaM, externí konzultanti, studenti i pedagogové. Bohužel zakázka dopadla nepříliš úspěšně. Matesio s.r.o., Inteligence a.s. (obě z Brna), Linksoft (výherce, sídlo v Praze), YourSystem (jeden z těch, kteří se spolupodílejí na současném systému), HSI Praha. Firma APS se nepřihlásila (má produkt ISkam), ale bylo to po lhůtě.

Bc. Farkaš, předseda IT komise, ho zastavil, ale rád by mluvil spíše o samotné zadávací dokumentaci. Za 5 let se vyvinuly nové požadavky na systém a byl by tedy rád, kdyby byly připomínky z AS zapracovány.

Mgr. Ing. Macoun, ředitel KaM – APS je jediná firma, která je schopná dodat hotový systém, a jiný XXXX na českém trhu, který zajišťuje vysokoškolské ubytování, není. Za připomínky bude vděčný a rád o nich povede diskuzi.

Bc. Farkaš, předseda IT komise – Cílem dneška bude vytvořit nový seznam připomínek, který by rád zapracoval do zadávací dokumentace. Budou 2 hlasování – jedno pro Sociální komisi, kde se bude hlasovat, zda bude OK, že po navrácení zadávací dokumentace půjde zpět jen k IT komisi.


Návrh usnesení:

Přítomní členové komisí AS UK souhlasí s tím, že upravenou zadávací dokumentaci po jejím navrácení AS UK projedná pouze Komise pro IT.

Hlasování členů Komise pro IT AS UK: 4-2-1.

Hlasování členů Sociální komise AS UK: 9-3-1.

Celkové hlasování: 14-3-2


Bc. Farkaš, předseda IT komise – Oslovil Kolejní rady a spolu s nimi připravil dokument s požadavky na budoucí systém, kdy požadavky rozdělili do dvou kategorií: zásadní a méně zásadní. Implementace požadavků spadajících do druhé kategorie není nutná, ale přesto ty požadavky považují za důležité. Má někdo nějaké další požadavky na systém, které by měli být zahrnuty?

Ponteš – Zdůraznil požadavek na možnost stažení si dokumentů s digitálním podpisem.

Mgr. Ing. Macoun, ředitel KaM – Nevidí v dokumentu žádný problém, vypsané požadavky se mu zdají naprosto vhodné. Rád by ale věděl, na koho se může obracet ohledně dotazů k dokumentu.

Bc. Farkaš se nabídl jako kontaktní osoba.

Michael Glogr, coby předseda Sociální komise AS UK, souhlasil s tím, aby byl Bc. Farkaš v tomto případě kontaktní osobou zastupující celý AS UK.

Bc. Farkaš, předseda IT komise – Zdůraznil zásadní chyby v současné zadávací dokumentaci, konkrétně absenci „aliancí“, tedy možnosti rezervovat si ubytování společně jako skupina, chybějící rozeznávání buňkového systému či možnost zvolit si preferenci ohledně pohlaví.


Následovala pauza na pročtení si dokumentu se všemi požadavky, k němuž však již nikdo neměl další připomínky.


Návrh usnesení:

Komise pro IT AS UK a Sociální komise AS UK žádají vedení KaM o zapracování následujících požadavků do projektové dokumentace nového rezervačního systému. Požadavky jsou rozdělené do dvou bloků podle důležitosti. Po zapracovaní požadavků obě komise žádají vedení KaM o zaslání projektové dokumentace ke schválení.

Hlasování členů Komise pro IT AS UK 5-0-1.

Hlasování členů Sociální komise AS UK 11-0-2.

Celkové hlasování: 15-0-2


Bc. Farkaš, předseda IT komise, poděkoval všem za jejich účast a informoval členy Komise pro IT, že mají očekávat svolání zasedání komise v průběhu 1-2 týdnů.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Andref Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK


Zápis ke stažení včetně přílohy, jež je předmětem druhého usnesení.


Poslední změna: 11. květen 2020 20:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám