Den otevřených dveří KAROLINUM

Den otevřených dveří KAROLINUM


Den otevřených dveří

KAROLINUM

sobota 5. dubna 2003 od 9.00 - 16.00 hodin

Univerzita Karlova v Praze pořádá při příležitosti svého 655. výročí založení Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu dne 5. dubna od 9.00 do 16.00 hodin.


Vstup pro návštěvníky bude ze Železné ulice číslo 9, východ pak na Ovocném trhu číslo 3. Široká veřejnost si bude moci prohlédnout rekonstruované prostory historického komplexu Karolina, naší unikátní národní památky, řazené právem hned za komplex Pražského hradu.


Touto akcí chce UK vyhovět velkému zájmu návštěvníků, vždyť při posledním Dni v dubnu roku 2000 si Karolinum přišlo prohlédnout přes 3 tisíce lidí.


I letos se představí sídlo naší nejstarší Univerzity opět v celé své kráse, včetně reprezentačních a zasedacích místností a sklepení z románsko-gotické doby. Krásu unikátní architektury s reflexí téměř všech stavebních slohů umocňuje rozsáhlá obrazová galerie - kromě obrazů barokních se zachovala i portrétní galerie rektorů Univerzity Karlovy.


Trasa celým komplexem bude po celý den volně průchozí a pracovníci Ústavu dějin UK a Archivu UK budou připraveni odpovídat návštěvníkům na veškeré dotazy.


Trasa prohlídky:

vstup ze Železné ulice č.9 --> Velká síň, tzv. Mázhaus --> křížová chodba (v současné době je zde instalována výstava HISTORICKÁ ZEMETŘESENÍ NA STARÝCH RYTINÁCH- výběr 100 originálních grafik z 15.-19. století, výstavu pořádá Geofyzikální ústav AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulta UK) --> bývalá pokladnice (zde budou vystaveny univerzitní insignie - žezlo rektora a žezla jednotlivých fakult) --> románský suterén paláce (výstava o dějinách UK) --> Císařský sál (jméno podle tří obrazů -Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II.) --> recepční místnosti,Vlastenecký sál (původně univerzitní knihovna) --> Malá aula (bývalá posluchárna lékařské fakulty) --> šatny rektorská a profesorská - výstava talárů --> Velká aula - reprodukovaná hudba a možnost krátkého odpočinku --> východ na Ovocný trh č.3--------------------------------------------------------------------------------


Dne 7. dubna 1348 byla v Praze založena králem Karlem IV. Univerzita Karlova jako první vysoká škola střední Evropy. U příležitosti 655. výročí si vás dovolujeme pozvat do historického sídla univerzity, do Karolina na Den otevřených dveří.


Do historické budovy Karlovy koleje přichází návštěvník barokním portálem z Železné ulice č. 9. Prohlídka začíná vstupními prostorami tzv. mázhausu, centrální části původního Rotlevovského paláce. Odtud projdeme vpravo do křížové chodby, v níž je v současné době umístěna výstava HISTORICKÁ ZEMETŘESENÍ NA STARÝCH RYTINÁCH- výběr 100 originálních grafik z 15.-19. století, výstavu pořádá Geofyzikální ústav AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulta UK.


Po levé straně křížové chodby zabočíme do goticky sklenuté síně, bývalé pokladnice pražské univerzity, kde jsou u příležitosti Dne otevřených dveří vystaveny univerzitní insignie - žezla rektora a jednotlivých fakult. Protilehlým východem se vracíme do mázhausu, z něhož se po schodech dostaneme do románsko-gotického suterénu paláce, kde nás uvítá socha krále Václava IV., který roku 1383 daroval tento dům univerzitě. V suterénních prostorách je instalována expozice o dějinách pražské univerzity.


Po její prohlídce opustíme suterén točitým schodištěm do přízemí, kde máme možnost nahlédnout do tzv. Císařského sálu. Odtud pak po schodišti vystoupíme do reprezentačních místností rektora Univerzity Karlovy. Jejich prohlídku začneme v místnosti s galerií, z níž projdeme přes salónek s portréty pražských rektorů do Vlasteneckého sálu.


Z Vlasteneckého sálu přejdeme po pavlači do Malé auly, bývalé posluchárny lékařské fakulty. Přes šatnu akademických hodnostářů a místnost studentů projdeme gotickým portálem, tzv. Husovou brankou, do nejslavnostnějšího sálu Karolina, do Velké auly.


Ve Velké aule návštěvník může usednout a při odpočinku vyslechnout reprodukovanou středověkou a renesanční hudbu spojenou s univerzitní výukou a univerzitním ceremoniálem. Velký sál opustíme barokním vchodem a po schodech se vydáme do přízemí. S budovou Karolina se rozloučíme na čestném nádvoří (Ovocný trh 3), před jehož vstupní bránou je umístěna kašna se lvy.


Kontakt:

Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

telefon: 224 491 248

E-mail: tiskovy.mluvci@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám