Akce k 655. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze

Akce k 655. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze*** tisková zpráva ***

Vážená paní redaktorko, vážený pane redaktore,


dovoluji si touto cestou a v - předpokládám dostatečném - časovém předstihu avízovat připravované akce k 655. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze, které jsou soustředěny na první dubnové dny roku 2003.


Pátek 4. dubna 2003 - panelová diskuze Role univerzit v budoucnosti

V pátek 4. dubna se uskuteční od 9,30 do 11,30 v Zelené posluchárně Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) panelová diskuze ROLE UNIVERZIT V BUDOUCNOSTI, na které přislíbili účast velvyslanci zemí EU v ČR. Jednacím jazykem bude angličtina a očekává se vždy krátké vystoupení pana velvyslance s jeho názorem a komentářem k tématu a poté samozřejmě i diskuze s hosty a účastníky. Tato akce je dalším pokračováním Evropského diskuzního fóra na UK, v jehož rámci se mj. uskutečnilo i setkání s Lordem Robertsonem, generálním sekretářem NATO.


Sobota 5. dubna 2003 - Den otevřených dveří

Při příležitosti svého 655. výročí založení pořádá UK i Den otevřených dveří v historické budově Karolina, který se uskuteční v sobotu dne 5. dubna od 9.00 do 16.00 hodin. Vstup pro návštěvníky bude ze Železné ulice číslo 9, východ pak na Ovocném trhu číslo 3. Sídlo naší nejstarší Univerzity se představí opět v celé své kráse, včetně reprezentačních a zasedacích místností a sklepení z románsko-gotické doby. Krásu unikátní architektury s reflexí téměř všech stavebních slohů umocňuje rozsáhlá obrazová galerie - kromě obrazů barokních se zachovala i portrétní galerie rektorů Univerzity Karlovy. Trasa celým komplexem bude po celý den volně průchozí a pracovníci Ústavu dějin UK a Archivu UK budou připraveni odpovídat návštěvníkům na veškeré dotazy. Návštěvníci budou mít i po dlouhé době ojedinělou možnost prohlédnout si vystavené univerzitní insignie - žezlo rektora a žezla jednotlivých fakult.


Pondělí 7. dubna 2003 - Slavnostní zasedání akademické obce ve Velké aule

V pondělí dne 7. dubna 2003 se od 15,00 hodin koná ve Velké aule Karolina rozšířené slavnostní zasedání akademické obce, které připomene kontinuitu historického vývoje Univerzity i výhled do budoucnosti a perspektivy pro nové tisíciletí, stejně jako aktuální otázky související s referendem a vstupem ČR do EU.


S projevem "Role Univerzity Karlovy v evropském univerzitním prostoru" vystoupí rektor Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a zazní i přednáška ředitele Institutu mezinárodních studií FSV UK prof. PhDr. Jiřího Peška, CSc. s titulem "Možné cesty ke společnému evropskému akademickému prostoru".


Velmi bychom přivítali, pokud by Vás tyto akce zaujaly, a chtěli byste tomuto - jistě zajímavému jubileu- věnovat větší prostor. Nabízí se pochopitelně několik možných témat, o kterých by mohli pro vaše médium hovořit učitelé, studenti, ale i historici či zástupci vedení Univerzity.


POZNÁMKA:


Fotografům a kameramanům velmi rádi umožníme vstup do Karolina pro možnost předtočit záběry a dát tak prostor k avízování historických míst, která budou v době konání Dne otevřených dveří zpřístupněna.


Děkuji předem za Váš zájem a jsem Vám k dispozici, obraťte se na mne s jakýmikoli dotazy.


Václav Hájek

tiskový mluvčí UK v Praze

Telefon: 224 491 248

Fax: 224 491 309

e-mail: tiskovy.mluvci@cuni.czPoslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám