Zástupci UK dnes uctili památku Milady Horákové

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 26. června 2020 – Představitelé Univerzity Karlovy dnes spolu se širokou veřejností uctili památku 70. výročí smrti Milady Horákové. U busty této významné osobnosti, která je umístěna v přízemí budovy Karolina, položili věnce a vzpomenuli na její život a osud.


Jen málokterá žena se zapsala do dějin českého národa ve 20. století tak hluboce jako JUDr. Milada Horáková, právnička, politička, absolventka Právnické fakulty UK. Jako politička velmi usilovala o profesní a společenské zrovnoprávnění žen. Za druhé světové války se zapojila do odbojové činnosti, byla však zatčena a vězněna v koncentračním táboře. Po osvobození se stala poslankyní a předsedkyní Rady československých žen. Zapojila do obnovy poválečné společnosti, podílela se rovněž na přípravě nové ústavy. Postupně se pro své postoje dostala do střetu s vládnoucí stranou. V 50. letech 20. století byla v rámci vykonstruovaných politických procesů popravena za velezradu. Kvůli své neústupnosti během soudního procesu je dodnes považována za symbol odporu proti totalitě.


„Připomínáme si dnes, zde v Karolinu, mimořádnou osobnost – paní doktorku Miladu Horákovou, zde u její busty. Proces s doktorkou Miladou Horákovou lze těžko označit za skutečný soud. Byl od počátku nespravedlivý, vykonstruovaný a bohužel i předem rozhodnutý. Stála za svým přesvědčením a zůstala nezlomená až do konce. Život osmačtyřicetileté političky, právničky a bojovnice za práva žen vyhasl. Pevná osobnost Milady Horákové může být jednak inspirací i pro dnešní generaci – jak svojí neústupností, tak svojí pokorou a statečností, které projevovala i těsně před popravou. Mějme proto na paměti, že svoboda a demokracie se neubrání samy. Že humanita může být hrází proti zlu, ale sama o sobě jej porazit nedokáže. I v tom tkví odkaz Milady Horákové i dalších obětí komunismu, ať už byly jakéhokoliv smýšlení a názorů“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Bronzová busta JUDr. Milady Horákové byla v prostorách Karolina odhalena dne 27. října 1992. Její autorkou je akademická sochařka Věra Růžičková-Bejrová (1924–2016).ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 29. červen 2020 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám