Dar z Německa pro knihovnu Matematicko-fyzikální fakulty UK postiženou loňskou povodní

Dar z Německa pro knihovnu Matematicko-fyzikální fakulty UK postiženou loňskou povodní


tisková zpráva

pátek 23. května 2003 v 9.00 hodin

Císařský sál- Karolinum (Ovocný trh 3, Praha 1)


Bilance škod. Srpnové povodně zasáhly dvě budovy Matematicko-fyzikální fakulty (Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín; V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója). Největší škody jsme zaznamenali na laboratořích experimentální fyziky, na technologických zařízeních a na knihovním fondu. Bilance zjištěných škod: 141,5 mil. Kč, z toho 56 mil. Kč je odhad škod na knihovním fondu. Byla zničena půjčovna skript a učebnic a také dílčí meteorologická knihovna v Tróji, zásadním způsobem byla zasažena matematická část knihovny umístěná v Karlíně. Přišli jsme o více než 13 tisíc knih, 468 titulů časopisů, 2,5 tisíce exemplářů učebnic, přes 4 tisíce skript, 2 tisíce diplomových prací, přitom asi 6 tisíc titulů bylo konzervováno v mrazírnách, zhruba jednu třetinu z tohoto počtu se podařilo zachránit speciálním sušicím procesem. V knihovně se po povodni zachovalo zhruba 10 tisíc svazků knih.


Obnova objektů. V zásadě jsme zprovoznili poškozené objekty k 15. říjnu 2002, začátek výuky musel být odložen o dva týdny. Na obnovu bylo vynaloženo v roce 2002 celkem takřka 77 mil. Kč z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z prostředků Univerzity Karlovy a Matematicko-fyzikální fakulty (její vlastní příspěvek činil 10 mil. Kč). V současné době je v jednání žádost o podporu, z níž by v roce 2003 byly financovány další práce potřebné k dokončení obnovy poškozených budov fakulty, mj. vybudování nové knihovny v karlínské budově.


Pomoc při obnově fakulty. V období následujícím po povodních jsme se setkali s velkou solidaritou ze strany jednotlivců, společností, institucí atd., a to domácích i zahraničních. K 1. 4. 2003 získala fakulta od dárců 3516 tisíc Kč na finančních darech, z toho na obnovu knihovního fondu 2934 tisíc Kč. Dále fakulta získala tisíce knih, které budou umístěny v nově budované knihovně karlínské budovy. Významnou pomoc představují finanční dary a dar knih a časopisů z Německa.


Dary z Německa. Od října 2002 do dubna 2003 obdržela Matematicko-fyzikální fakulta velké množství publikací od německých kolegů. K 30. 4. 2003 dar zahrnuje 2347 knih a 97 titulů časopisů v celkovém objemu 3796 svazků. Německá matematická společnost DMV zorganizovala v prvních měsících po povodni rozsáhlou akci, na jejímž základě byly na různých místech Německa shromážděny darované publikace, které byly postupně přepravovány do Prahy. Sbírku podpořily desítky matematiků, katedry matematiky na univerzitách a četné knihovny i vydavatelství. Např. přední vydavatelství Springer-Verlag věnovalo 373 knih v ceně takřka 1 mil. Kč.


Tiskové konference dne 23. května se zúčastní hlavní iniciátoři a organizátoři rozsáhlé německé pomoci: profesoři I. Agricola, T. Friedrich, W. Jäger, P. Roquette, M. Ruzicka z univerzit v Berlíně, Heidelbergu a Freiburgu, Dr. D. Götze, čelný představitel vydavatelství Springer-Verlag, a prof. E. Zeidler z Max-Planck-Institut Leipzig.

Matematická komunita si pomoci německých přátel velice váží.


Vědecká spolupráce fakulty s německými univerzitami. Vzájemné vědecké výměny se SRN zaujímají co do rozsahu první místo. Ročně se realizuje na 250 vyslání pracovníků fakulty na německá pracoviště, 60 - 100 německých kolegů přijíždí v posledních letech ročně na katedry a ústavy fakulty. Rozsáhlá je spolupráce při řešení výzkumných projektů, výsledky jsou publikovány ve společných pracích často uveřejňovaných v prestižních časopisech. Část vědeckých styků se realizuje v rámci 25 dohod uzavřených s německými pracovišti.
Kontakt:

PhDr. Milena Stiborová, CSc.

Oddělení pro vědu a zahraniční styky, MFF UK

Telefon: 221 911 222

Fax: 221 911 277
Václav Hájek

tiskový mluvčí UK v Praze

Ovocný trh 3

116 36 Praha 1

tel: 224 491 248Poslední změna: 21. leden 2018 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám