Univerzita Karlova a slovenská Akademie věd podepsaly Memorandum o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 4. srpna 2020 – Zástupci Univerzity Karlovy a Slovenské akademie věd dnes v Karolinu slavnostně podepsali memorandum, které podpoří a rozšíří dosavadní oblasti spolupráce.


Výchova doktorandů a jejich příprava pro roli výzkumných pracovníků patří ke stěžejním cílům Univerzity Karlovy i Slovenské akademie věd, neboť jejich roli pro udržitelnost a další rozvoj vědecké excelence vnímají jako nezastupitelnou. Podepsáním Memoranda o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů obě výzkumné instituce deklarují svůj zájem a připravenost rozšiřovat vzájemnou spolupráci i v oblasti vědy a společného systému výchovy studentů doktorských studijních programů.


„Týmto memorandom chceme rozšíriť možnosti študentov a doktorandov o príležitosť byť promovaný na špičkovej európskej univerzite, ktorej kvality nesmierne oceňujeme. Sme vďační za túto spoluprácu, pretože veľká časť našich študentov študuje v Českej republike a týmto im otvoríme dvere k návratu späť domov,“ uvedl předseda Slovenské akademie věd, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.


„Spolupráce potvrzená dnešním podpisem rozšiřuje možnosti Univerzity Karlovy nabídnout studentům odborné vedení předními slovenskými výzkumníky a zázemí jejich laboratoří. Mám z toho upřímnou radost a je to pro mne další důkaz československé spolupráce. Nikdy jsme si nepřestali být blízcí,“ dodal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.KONTAKTY


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Mgr. Monika Tináková

Hovorkyňa SAV

Slovenská akadémia vied

Tel: +421 25751 0223

Mob: 0910833021

e-mail: tinakova@up.upsav.sk


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied je najväčšou výskumnou inštitúciou na Slovensku, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Činnosť akadémie sa sústreďuje predovšetkým na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných, technických, společenských a humanitných vied v súlade so štátnou vednou a technickou politikou. Akadémia uplatňuje nové poznatky vedy v aplikovanom výskume, v hospodárskej a spoločenskej praxi, v expertnej, poradenskej, vedecko-vzdelávacej a kultúrno-vzdelávacej činnosti. V súčasnosti ju tvorí 45 výskumných ústavov a centier a nevedecké pracoviská: Centrum spoločných činností a Ústredná knižnica. Slovenská akadémia vied sa podieľa na pedagogickom procese najvýznamnejších výskumých univerzít na Slovensku, predovšetkým na doktorandskom štúdiu. Vedecká rada SAV po schválení v Slovenskej komisii pre udeľovanie vedeckých hodností udeľuje najvyššiu vedeckú hodnosť v SR, doktor vied. Akadémia má dnes 3 000 zamestnancov platených z rozpočtu SAV, približne 200 zamestnancov zamestnaných na projektoch a 500 študentov doktorandského štúdia. Až 90 % absolventov sa po ukončení štúdia zamestná vo svojom odbore. Akadémia sa výraznou mierou podieľa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, s firmami, spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy. Vytvára tak základ pre fungovanie modernej spoločnosti, ktorá chráni životné prostredie, efektívne využíva svoje zdroje, zvyšuje kvalitu života obyvateľom a stáva sa konkurencieschopná doma aj v zahraničí.
Poslední změna: 5. srpen 2020 09:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám