Univerzita Karlova založila Genespector, s.r.o. Na vývoj a výrobu kitů pro diagnostiku Covid-19 a dalších virových onemocnění

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 17. srpna 2020 – Hlavním zaměřením GeneSpector s.r.o., nové univerzitní dceřiné společnosti čerpající z technologií pocházejících z Univerzity Karlovy, bude poskytnutí kompletního řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. V první řadě se jedná o unikátní odběrové soupravy, které viry okamžitě sterilizují a zároveň uchovávají vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Tím poskytuje větší bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál. Velkou ambicí je uvést na trh kit pro současnou detekci SARS-CoV-2 a chřipky typu A i B. To společnost plánuje v průběhu září 2020, čímž pomůže převážně symptomatickým pacientům včasnou diagnostikou.


Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP), dceřiná společnost UK, spojila síly s dalšími třemi komerčními subjekty: GENERI BIOTECH s.r.o., SPADIA LAB, a.s. a ZKV Career, s.r.o. k založení nové spin-off společnosti GeneSpector s.r.o., která vznikla 11. srpna 2020. Cíle nové společnosti shrnuje jednatel dr. Michal Pohludka: „Naším cílem je laboratořím poskytnout jednoduchou a rychlou diagnostiku COVID-19 a jiných virových onemocnění, která lékařům poskytne čas pro včasnou léčbu nebo preventivní opatření. Naše produkty tvoříme s vědomím různorodosti našich laboratoří. Proto budou aplikovatelné na všechny současné otevřené přístrojové platformy a jednoduché natolik, aby je laboratoře mohly okamžitě využívat.“


V rámci odběrových souprav hraje klíčovou roli roztok pocházející z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK). Roztok byl již otestován v praxi na více než 15.000 vzorcích ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v laboratoři SPADIA LAB, a.s. a byly již realizovány dvě komerční dodávky skrze CUIP. „Do GeneSpectoru vkládáme oprávněně velké naděje. Univerzita předává své znalosti společnosti, ty nacházejí své neoddiskutovatelné uplatnění a co je nejdůležitější, pomáhají lidem. Plně tak dostáváme svého poslání, což mě osobně ohromně těší,“ říká Mgr. Otomar Sláma, ředitel CUIP.


Na unikátní odběrové soupravy navazuje izolace nukleových kyselin, která svým jednoduchým a elegantním přístupem společnosti GeneSpector trvá méně než 15 minut a je kompatibilní se všemi otevřenými přístroji na trhu. Tím je zajištěna okamžitá aplikovatelnost ve všech laboratořích v ČR i mimo ní.


Technologie pocházející z výzkumného týmu prof. Kmocha se tak stala prvním výzkumným úspěchem mimořádného interního kola grantového programu GAMA Technologické agentury ČR (TAČR), kterou vyhlásila UK v druhé polovině března. Program se specificky zaměřoval na výzkumné projekty související s onemocněním COVID-19.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Charles University Innovations Prague s.r.o.

CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. V roce 2020 CUIP již založilo dvě spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů.

Více na: https://www.cuip.cz.


GENERI BIOTECH s.r.o.

Společnost GB byla založena v roce 1995 jako výrobce oligonukleotidů. Na know-how syntézy různých modifikací oligo jsou postaveny real-time PCR IVD kity, s jejichž vývojem GB začala v roce 2010 s tím, že její portfolio IVD kitů trvale narůstá. Svými produkty oslovuje GB segmenty trhu laboratorní diagnostiky v lidské medicíně a R&D.

Více na: https://www.generi-biotech.com.


SPADIA LAB, a.s.

Společnost SPADIA LAB a.s. byla založena v roce 2009 jako síť moderních diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. SPADIA provádí široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Velké počty vzorků SPADII umožňují rychlost zpracování a potřebnou kvalitu výsledků, což je zásadním předpokladem pro správnou péči o pacienta jak v oblasti prevence, tak i v oblasti léčby.

Více na: https://www.spadia.cz.


ZKV Career, s.r.o.

Společnost ZKV Career funguje od roku 2017 a věnuje se rozvoji nově vznikajících společností zejména v raných stádiích od vzniku myšlenky, přes hledání vhodných investorů až po tvorbu obchodních a marketingových strategií. V rámci consultingu pomáhají společnostem jako konzultanti či interim manažeři v oblasti operativy, marketingu, řízení obchodu i lidských zdrojů.

Více na: https://zkvcareer.com.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz

Poslední změna: 18. srpen 2020 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám