Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze srpna 2020

Jednání o podnětu se zúčastnili: Bc. Martin Čihák (FF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Půlpán (FTVS), Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF), Eliška Voříšková (FaF), , Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3LF), Mgr. David Pavlorek (FF), ,


Na zasedání Předsednictva AS UK konaného dne 5. 8. 2020 byl Petiční komisi AS UK předán k projednání dopis od paní Š. K. C., poslaný na adresu AS UK dne 29. 7. téhož roku. V e-mailu si petentka stěžovala na „účelové a protiprávní vyloučení z UK“ (konkrétně z HTF UK) a dále žádala o možnost složení zkoušky z předmětu vyučovaného na ETF. Dne 1.3.2020 byla petentka na téma složení zkoušky informována doc. Martinem Wernischem, vedoucím Katedry církevních dějin na ETF a garantem předmětu, že toto nemůže být umožněno, neboť na dané fakultě nestuduje a její studium na UK již bylo ukončeno (pozn. v rámci doktorského studia navíc nelze skládat zkoušky na jiných fakultách, než na kterých je student zapsán k studiu). Petiční komise AS UK se ztotožňuje se stanoviskem doc. Wernische a žádný z podnětů paní Š. K. C. si neosvojuje. Petiční komise AS UK dále trvá na tom, že pokud paní Š. K. C. nepředloží Petiční komisi AS UK konkrétní materiály týkající se ukončení jejího studia či jiné relevantní podklady, tak bere její případ za uzavřený a nebude se jím pro příště zabývat, leda by byly Petiční komisi AS UK dodány nové, jí předtím neznámé, konkrétní informace.
Poslední změna: 25. červen 2021 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám