Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 15. září 2020

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Michael Glogr (PF/AS) Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF/AS)JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF)


Hosté: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. Tereza Smužová (RUK), JUDr. Jan Wagner (RUK)


Omluveni: Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Program


1. Změna Statutu PedF UK (č.j. 170/2020)


2. Změna Volebního řádu AS 2. LF UK (č.j. 171/2020)


3. Změna vnitřních předpisů FHS UK (č.j. 174/2020)


a. Statut FHS UK (č.j. 174/a/2020)


b. Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 174/b/2020)


c. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 174/c/2020)


4. Volební řád AS HTF UK (č.j. 179/2020)


5. Různé

1. Změna Statutu PedF UK (č.j. 170/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu PedF UK (č.j. 170/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

2. Změna Volebního řádu AS 2. LF UK (č.j. 171/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS 2. LF UK (č.j. 171/2020).


Přijato konsenzuálně.

3. Změna vnitřních předpisů FHS UK (č.j. 174/2020)

a. Statut FHS UK (č.j. 174/a/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu FHS UK (č.j. 174/a/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

b. Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 174/b/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 174/b/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Přijato konsenzuálně.

c. Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 174/c/2020)

Legislativní komise vrátila předkladateli návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS UK (č.j. 174/c/2020) s věcnými a legislativně technickými připomínkami.


Přijato konsenzuálně.


Veškeré připomínky byly projednány se zástupci fakulty a jejich soubor byl na fakultu zaslán ke zpracování.

4. Volební řád AS HTF UK (č.j. 179/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu AS HTF UK (č.j. 179/2020) a přijala doplňující usnesení v následujícím znění:


„Legislativní komise doporučuje orgánům HTF prověřit, zda ke dni nabytí účinnosti vnitřního předpisu trvá funkční období předsedy, místopředsedy a dalších členů hlavní volební komise (čl. 16 odst. 2).“


Přijato konsenzuálně.

5. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Poslední změna: 18. září 2020 22:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám