Opatření rektora č. 38/2020

Název:

Režimové opatření – uzavírání budov

K provedení:

-

Gestor:

SBZ

Účinnost:

1. října 2020


Režimové opatření – uzavírání budov

V zájmu bezpečného užívání budov univerzity a v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními stanovuji toto režimové opatření:


Čl. I

Budovy areálu Ovocný trh - Celetná jsou přístupné pouze ve všedních dnech od 6.00 do 19.00 hod. Ve dnech pracovního klidu (o sobotách, nedělích a svátcích) a ve všedních dnech v době od 19.00 do 6.00 hod. zůstanou budovy uzavřené.


Čl. II

Vstup do takto uzavřených budov a pobyt v nich bude umožněn pouze zaměstnancům univerzity a jen ve zcela výjimečných případech na základě předchozího písemného souhlasu rektora. V případě pořádání mimořádných akcí v Karolinu bude umožněn vstup a pobyt účastníkům (zaměstnancům a ostatním osobám) pouze do prostoru Karolina a vstupní recepce na základě předchozího písemného souhlasu rektora s konáním akce (to platí i pro zasedán orgánů univerzity).


Čl. III

Bez souhlasu rektora bude vstup do takto uzavřených budov a pobyt v nich umožněn kvestorovi, řediteli Správy budov a zařízení, pracovníkům ostrahy, řidičům služebních vozidel a zaměstnancům Správy budov a zařízení, kteří jsou ředitelem SBZ pověřeni provádět nezbytnou obsluhu budov. Nezbytný průchod nejkratší cestou bude umožněn také osobám, které v areálu trvale bydlí, jejich návštěvám a hostům hotelu, kteří parkují na dvoře svými vozidly.


Čl. IV

Toto režimové opatření se vztahuje na Karolinum a budovy přilehlého areálu, tedy objekty Železná 9/541 (Karolinum), Ovocný trh 3/541, 5/560, 7/562, 9/563, Celetná 16/560, 18/561, 20/562, 22/563, 24/564 a Celetná 13/597.


Čl. V

Dodržování tohoto režimového opatření zajistí Správa budova zařízení spolu s ostrahou areálu.


Čl. VI

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2020 a je účinné do odvolání.V Praze dne 29. září 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poslední změna: 1. říjen 2020 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám