Opatření rektora č. 43/2020

Název:

Opatření rektora o podrobnostech hybridního zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy

K provedení:

Ust. § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Gestor:

OVaV

Účinnost:

20. října 2020


Opatření rektora o podrobnostech hybridního zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy

V návaznosti na § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, vydávám toto opatření rektora:


Čl. 1 - Předmět úpravy

Toto opatření upravuje podrobnosti konání zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že takové zasedání se koná hybridním způsobem.


Čl. 2 - Možnost konání zasedání vědecké rady hybridním způsobem

 1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním způsobem, pokud jsou splněny podmínky podle § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, tj. osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole je na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena.

 2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 1 den před konáním tohoto zasedání.


Čl. 3 - Hybridní zasedání vědecké rady

 1. Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem, je část členů vědecké rady prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, a část členů vědecké rady je přítomna prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (videokonference). Prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nemůže být přítomen předseda vědecké rady.

 2. Videokonference je realizována prostřednictvím některé z aplikací umožňujících dálkové připojení do videokonference (nejčastěji MS Teams) s tím, že univerzita zajistí možnost připojit se členům vědecké rady, kteří se nemohou účastnit zasedání prezenčně.

 3. V případě veřejného hlasování hlasují

    a. 

  prezenčně přítomní členové rady stejným způsobem jako při běžném zasedání vědecké rady,

    b. 

  distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v příslušné aplikaci.

 4. V případě tajného hlasování, které se může konat pouze tehdy, pokud jsou distančně přítomni alespoň 3 členové vědecké rady, hlasují

    a. 

  prezenčně přítomní členové rady stejným způsobem jako při běžném zasedání vědecké rady,

    b. 

  distančně přítomní členové vědecké rady pomocí formuláře v příslušné aplikaci, na kterém je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování „ano“ a „ne“, a který zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak hlasovali jednotliví hlasující.

 5. Veřejnost zasedání je zajištěna tak, že je veřejnosti umožněno být účasten zasedání vědecké rady v místnosti, kde se zasedání koná, a to za zvýšených hygienických preventivních opatření.


Čl. 4 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20. října 2020.V Praze dne 20. října 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení
Poslední změna: 21. říjen 2020 18:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám