Opatření rektora č. 45/2020

Název:

Úprava výměry dovolené zaměstnancům vykonávajícím pedagogickou činnost na UK

K provedení:

Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

1. ledna 2021


Úprava výměry dovolené zaměstnancům vykonávajícím pedagogickou činnost na UK

Čl. 1

Toto opatření se vydává v návaznosti na ustanovení § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu sjednotit podmínky výkonu pedagogické činnosti mezi akademickými pracovníky a ostatními zaměstnanci - lektory.


Čl. 2

Dovolená zaměstnanců – lektorů, kteří nemají postavení akademického pracovníka a vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce pedagogickou činnost, činí 8 týdnů v kalendářním roce.


Čl. 3

  1. Toto opatření bylo v souladu s kolektivní smlouvou projednáno s odborovými organizacemi působícími v rámci UK.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
V Praze dne 4. listopadu 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení


Poslední změna: 4. listopad 2020 17:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám