UK uzavřela s ČT memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 10. listopadu 2020 – Univerzita Karlova a Česká televize společně dnes uzavřely memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Navazují tím na úspěšnou kooperaci z minulých let, kdy univerzita a televize spolupracovaly na řadě vzdělávacích a kulturních akcí. Cílem aktuální dohody, která má platit do konce roku 2022, je pokračovat v rámci společných komunikačních projektů v posilování povědomí veřejnosti o tématech vědy, výzkumu a vzdělávání.


„Jsem velmi rád, že Univerzita Karlova pokračuje ve spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí. Máme za sebou již řadu konkrétních úspěšných společných projektů a akcí, mezi jinými to byly například oslavy 700. výročí narození Karla IV., kde byla ČT hlavním mediálním partnerem.


Jsem přesvědčen, že je důležité v dnešním informačně čím dál více roztříštěnějším mediálním prostoru posilovat témata vzdělávání, vědy a výzkumu a jsem nesmírně rád, že na tom budeme pracovat v těsné spolupráci s Českou televizí,“ uvedl rektor UK prof. Tomáš Zima.


„Věda je již více než čtyři roky pravidelnou a každodenní náplní vysílání České televize. Naše redakce vědy zpracovala za dobu své existence přes pět tisíc témat a od ledna letošního roku divákům pravidelně poskytuje také důležitý pohled na pandemii koronaviru.


Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Karlovou přitom funguje nejen u vědeckých námětů, ale i v mnoha dalších oblastech. Od podpory studentů v rámci výuky, kdy na univerzitě přednáší profesionálové z České televize, po zvaní odborníků do našich zpravodajských a diskuzních pořadů, v nichž naopak oni pomáhají divákům s náhledem na aktuální celospolečenská témata.


Dnešní podpis memoranda vnímám jako významný krok ke vzniku dalších společných projektů, které naváží například na úspěch výstavy k jubileu sta let od vzniku Československa či na loňské oslavy výročí listopadu 1989,“ vysvětluje generální ředitel České televize Petr Dvořák.


Memorandum o spolupráci nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému či finančnímu plnění. Konkrétní projekty a společné aktivity budou vznikat až na základně smluv a dohod, které budou v rámci memoranda uzavírány.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 10. listopad 2020 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám