Opatření rektora č.1/2015

Název:

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

2. leden 2015


[zrušeno OR č. 31/2016]


Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1


  1. Tímto opatřením se stanoví závazný standard užití znaku Univerzity Karlovy v Praze, (dále jen „univerzita“) včetně společného užití znaku univerzity s logotypem.

  2. Společné užití znaku univerzity s logotypem tvoří logo univerzity.

  3. Tímto opatřením se dále stanoví zásady pro užití loga univerzity v její komunikaci a v komunikaci jejích fakult a dalších součástí (dále souhrnně jen „Pravidla jednotného vizuálního stylu“).


Čl. 2


Pravidla jednotného vizuálního stylu jsou uvedena v příloze tohoto opatření.


Čl. 3


  1. Opatření rektora č. 17/2013 se zrušuje.

  2. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření akademického senátu univerzity k Pravidlům jednotného vizuálního stylu ze dne 12. prosince 2014.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. ledna 2015.V Praze dne 2. ledna 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Opatření rektora UK č. 1/2015 ke stažení ve formátu .doc


Příloha ke stažení ve formátu .pdf

Poslední změna: 1. prosinec 2020 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám