Opatření rektora č. 31/2016

Název:

Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 56 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2017


Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity Karlovy

Čl. 1

  1. Tímto opatřením se stanoví závazný standard užití znaku Univerzity Karlovy, (dále jen „univerzita“) včetně společného užití znaku univerzity s logotypem.

  2. Společné užití znaku univerzity s logotypem tvoří logo univerzity.

  3. Tímto opatřením se dále stanoví zásady pro užití loga univerzity v její komunikaci a v komunikaci jejích fakult a dalších součástí (dále souhrnně jen „Pravidla jednotného vizuálního stylu“).


Čl. 2

Pravidla jednotného vizuálního stylu UK jsou uvedena v příloze tohoto opatření.


Čl. 3

  1. Opatření rektora č. 1/2015 se zrušuje.

  2. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření akademického senátu univerzity k Pravidlům jednotného vizuálního stylu ze dne 21. října 2016.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti nového Statutu UK.V Praze dne 1. listopadu 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

 

Příloha: Pravidla jednotného vizuálního stylu Univerzity KarlovyPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám