Opatření rektora č. 54/2020

Název:

Dodatek č. 6 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

1. ledna 2021

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 6 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 6 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ze dne 30.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 24.05.2019, dodatku č. 4 ze dne 03.12.2019 a dodatku č. 5 ze dne 29.05.2020 takto:


I.

V Hlavě V. se čl. I doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 405/33, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


V Hlavě V. se v čl. I. vypouští odrážka :


 • pozemek parc. č. 405/24, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


II.

V Hlavě XI. se v čl. I dvacátá třetí odrážka nahrazuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 1586/3, ostatní plocha.


V Hlavě XI. se čl. I doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 1586/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2131.


V Hlavě XI. se čl. VI. doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 4008/131, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 2318.


V Hlavě XI. se čl. VI. první odrážka nahrazuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 4008/113, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2318.


III.

V Hlavě XII. se čl. IV doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 404/28, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 404/29, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. 404/30, ostatní plocha.


IV.

V Hlavě XV v čl. II. se text:


 • “pozemek parc. č. 302/106, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.”


nahrazuje textem:


 • “pozemek parc. č. 302/106, ostatní plocha”.


V Hlavě XV. se čl. VI. doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. st. 283, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


V.

V Hlavě XVIII. se čl. V doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 3544/5, ostatní plocha.


V Hlavě XVIII. se v čl. V. vypouští odrážka :


 • pozemek parc. č. 3544/3, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 3546 ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 3549/1, ostatní plocha.


V Hlavě XVIII. v čl. XI. se vypouští text:


 • pozemek parc. č. 214/2, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 214/20, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 214/31, ostatní plocha

.


V Hlavě XVIII. se čl. XI doplňuje tímto zněním:


 • pozemek parc. č. 214/11, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 214/25, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 214/29, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 214/30, ostatní plocha.


V Hlavě XVIII. v čl. XI. se text:


 • “pozemek parc. č. st. 1337/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1145,

 • stavbu č.p. 1145, která stojí na pozemku parc. č. 1337/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1337/2,

 • pozemek parc. č. st. 1338/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1146,

 • stavbu č.p. 1146, která stojí na pozemku parc. č. 1338/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1338/2,

 • pozemek parc. č. st. 1339/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1147,

 • stavbu č.p. 1147, která stojí na pozemku parc. č. 1339/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1339/2,

 • pozemek parc. č. st. 1340/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1148,

 • stavbu č.p. 1148, která stojí na pozemku parc. č. 1340/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1340/2,

 • pozemek parc. č. st. 1341/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1149,

 • stavbu č.p. 1149, která stojí na pozemku parc. č. 1341/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1341/2“


nahrazuje tímto zněním:


 • “pozemek parc. č. st. 1337/1, jehož součástí je budova č.p. 1145,

 • pozemek parc. č. st. 1338/1, jehož součástí je budova č.p. 1146,

 • pozemek parc. č. st. 1339/1, jehož součástí je budova č.p. 1147,

 • pozemek parc. č. st. 1340/1, jehož součástí je budova č.p. 1148,

 • pozemek parc. č. st. 1341/1, jehož součástí je budova č.p. 1149.”


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 zůstávají beze změny.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 18. prosince 2020.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.V Praze dne 21. prosince 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení


Příloha:

Úplné znění 52/2017 ve znění dodatku č. 6

( Úplné znění 52/2017 ve znění dodatku č. 6 - PDF ke stažení )


Poslední změna: 4. leden 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám