Nová dimenze partnerství Hl. m. Prahy a UK: Činnost zahajuje zapsaný ústav Kampus Hybernská

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 8. ledna 2021 - Rektor UK a primátor Hlavního města Praha před koncem roku podepsali partnerskou smlouvu a založili tím společný projekt, který významně přispěje k užšímu propojení aktivit akademické sféry, města a široké veřejnosti. Svou činnost zahajuje nový zapsaný ústav Kampus Hybernská. V objektu Hybernská 4, který město Praha zapůjčuje, se lze těšit jak na kulturně komunitní aktivity, tak na praktickou aplikaci univerzitních inovací a studentské projekty a i na interaktivní popularizační vědecké expozice, které budou vycházet z aktuálních témat. Univerzita paralelně spouští velký strategický projekt pod názvem Hyb4City, který bude synergicky doplňovat aktivity nového zapsaného ústavu v prostorách Hybernské 4.


„Velmi mne těší tento nový formát spolupráce, který nám pomůže přinášet nové, především společenské, inovace a zároveň lépe naplňovat sociální a komunitní roli univerzity, kterou od nás město i veřejnost očekává,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Projekt navazuje na dříve uzavřená memoranda o spolupráci a předchozí několikaleté působení Filozofické fakulty UK v Kampusu Hybernská. Díky FF UK se utvořil jedinečný základ inovačního partnerství a na ně navázaná komunita, kterou nyní bude dále rozvíjet UK ve spolupráci se všemi svými fakultami i zapsaným ústavem.


„Centrum města nemá být pouze turistickou destinací, které se Pražané snaží vyhnout, ale skutečným místem pro život. Naším cílem je zachovat a rozvíjet v této oblasti instituce pro studenty i veřejnost. Věřím, že k tomu díky pestré paletě nabízených aktivit výrazně přispěje i projekt Kampus Hybernská,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.


„Kampus Hybernská je mimořádné místo. Jedná se o propojení aktivit studentského života a života města, jakési soužití. Týmu, který doposud stál u projektu se povedl neuvěřitelný kus práce a jsem moc rád, že celá záležitost dostává tento oficiální charakter a formu a jsem moc rád, že jsem mohl přispět právě k založení tohoto ústavu,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.


„Založení zapsaného ústavu Kampus Hybernská je potvrzením dlouhodobého přínosu činností, které ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a HMP v prostorách areálu v Hybernské probíhají již několik let. Jeho záběr kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit byl vždy velmi pestrý, nyní je však možné odstartovat i nové projekty a zajistit, že bude program přístupný Pražanům i nadále. Navzdory nepříznivým okolnostem se již sešli členové správní rady na první schůzi a přípravám programu Kampusu Hybernská tak již nic nebrání," řekla předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy Mariana Čapková, která založení ústavu od prvních dnů koordinovala s odborem majetku pražského magistrátu.


Prvními členy správní rady jsou:

a) Mgr. Ing. Jaromír Beránek (MHMP)

b) Ing. Mariana Čapková (MHMP)

c) PhDr. Pavel Sitek, Ph.D., (MHMP) – předseda SR

d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc, (UK)

e) JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., (UK)


Prvními členy dozorčí rady jsou:

a) Mgr. Jan Chabr (MHMP)

b) Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK)

c) Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (UK)


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 11. leden 2021 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám