Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. února 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK JUDr. Jana Wagnera (RUK), doc. RNDr. Fatimu Cvrčkovou, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Samuela Zajíčka (FF), Mgr. Davida Pavlorka (FF), Mgr. Jakuba Horkého (PF), MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), Mgr. Kateřinu Volnou (FSV) a Andreu Rashovskou (1.LF).

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Mgr. Martina Lundáka (FF), Ondřeje Černého (FF), Bc. Elišku Kryčerovou (FF), Mgr. Michala Zimu (PřF), Bc. Danielu Čechovou (PedF), a Mgr. Jakuba Horkého (PF).

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK Mgr. Martu Mariu Harasimowicz (FF), Andreu Rashovskou (1.LF), MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), Mgr. Michala Zimu (PřF), Kateřinu Grygarovou (3.LF), PaedDr. Evu Marádovou, CSc. (PedF), Martina Pehra (1.LF), Kamilu Řehořovou (PřF) a Mgr. Jakuba Horkého (PF).

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK Mgr. Davida Pavlorka (FF), MUDr. Josef Fontana (3.LF) a doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D. (FF).

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise AS UK Markétu Matějovou (FF), MUDr. Josefa Fontanu (3.LF) a Mgr. Michala Zimu (PřF).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise AS UK Mgr. Davida Pavlorka (FF) a Mgr. Michala Zimu (PřF).

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro IT AS UK Mgr. Jakuba Horkého (PF), Vojtěcha Švandelíka (MFF), Andreu Rashovskou (1.LF), Kryštofa Buchala (FF) a Samuela Kočiščáka (MFF).

  8. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Amátu Vohradskou (PF) a výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Annu Matouškovou (PF), a to do konce trvání mandátu stávajícího předsednictva AS UK.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. března 2020 od 16:30 na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde


Poslední změna: 5. únor 2021 22:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám