Bezpečné odběrové testovací soupravy Covid-19 pro děti, studenty a podniky od univerzitní společnosti Genespector

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 10. února 2021 – GeneSpector v exkluzivní spolupráci s globální společností Sarstedt přináší do České republiky univerzální bezpečné odběrové soupravy pro děti, studenty a podniky pro účely PCR testování. Díky této nové metodě již v několika vyspělých evropských zemích mohou žáci bezpečně navštěvovat školy i školky a podniky nastavují nezávislý režim ochrany svých provozů a zároveň chrání své zaměstnance i jejich rodiny. Nová metoda přináší průlom v pohodlnosti a bezpečnosti testování. Lidé přitom nezaplatí více než za nynější test na COVID-19.


Univerzitní spin-off společnost GeneSpector s.r.o. přináší revoluční bezpečné odběrové soupravy, které jsou vhodné zejména pro děti nejen ve školách a plošné testování v podnicích. Jsou stejně spolehlivé jako dosavadní odběrové soupravy využívající štětičky pro výtěr z nosohltanu, pro jejich užití ovšem není nutný žádný odběrový tým ani kvalifikované sestry. Tato nová testovací sada nedráždí sliznice, a je tak mnohem pohodlnější pro pravidelný odběr. Děti si budou schopné test udělat samy pod dohledem dospělé osoby podle přehledného návodu k použití. Metoda umožní návrat dětí do škol podobně jako v Itálii, kde se tato metoda hojně využívá.


Soupravy mohou využít i podniky pro testování svých zaměstnanců nezávisle na zdravotnících, kterých je nyní nedostatek. Po zakoupení odběrových zkumavek mohou flexibilně testovat své zaměstnance v průběhu celého týdne, aniž by došlo k přerušení provozu.


Návratem dětí do škol, zefektivněním a zpřístupněním testování v podnicích a školách zajistíme podporu ekonomiky v době pandemie.


Soupravy jsou ihned využitelné v každé laboratoři v České republice. Laboratoře a nemocnice nemusí měnit zavedené postupy, mohou využívat nastavené procesy a kombinovat vzorky z nosohltanu a ze slin. Nenáročnost odběru a snadný a bezpečný transport umožňují vyhodnocení vzorku během několika hodin.


Současná obdobná řešení nabízí též neinvazivní odběry, při nichž člověk kloktá tekutinu, kterou pak vyplivne do kalíšku se speciálním práškem. Nevýhodou je kontaminace okolí při vykašlávání do roušky a při plivání slin do malé zkumavky za pomoci trychtýře. Tento systém testování představuje komplikace při odběru především u malých dětí, kterým se způsob odběru těžce vysvětluje.


Testy jsou certifikovány CE IVD a jsou vyzkoušené v západních zemích, zejména v Itálii a Německu. Itálie používá tyto testy pro udržení pravidelné výuky žáků v prezenční podobě. Zároveň byla provedena rozsáhlá validační studie v laboratoři SPADIA LAB, a.s. na vzorcích z celé České republiky. Produkt je tak připraven k masivnímu použití.


Produkt bude možné zakoupit na webových stránkách společnosti GeneSpector: https://genespector.com. „Pro Českou republiku se nám podařilo unikátně vyjednat 20 % celé produkce testovacích sad od společnosti Sarstedt,“ sdělil Michal Pohludka, jednatel společnosti GeneSpector.


„Navazujeme na úspěšnou spolupráci s naší dceřinou společností GeneSpector, která velmi pružně reaguje na aktuální pandemickou situaci a přináší efektivní řešení této krize. Jsem rád, že opět můžeme být součástí přípravy testovacích kitů a podílet se na zlepšení ekonomické situace v naší společnosti,“ kvituje Otomar Sláma, ředitel CUIP, hlavní výhody spojení vědy a komerčních partnerů.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Charles University Innovations Prague s.r.o.

CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. V roce 2020 CUIP již založilo tři spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., která poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. Na konci roku 2020 CUIP vstoupilo do společnosti FlexiCare s.r.o., jež bude do budoucna nabízet různým poskytovatelům know-how a licence v oblasti telemedicínských technologií vyvinutých Výzkumným centrem Albertov. Více na: https://www.cuip.cz.


O GeneSpector s.r.o.

Společnost CUIP založila v létě minulého roku univerzitní spin-off GeneSpector s.r.o. spolu s dalšími třemi komerčními partnery: GENERI BIOTECH s.r.o., SPADIA LAB, a.s. a ZKV Career, s.r.o. v reakci na pandemickou situaci COVID-19. Na podzim GeneSpector představil soupravy na testování COVID-19 a oproti dosavadním řešením se zaměřoval na celý diagnostický postup. Řešení této společnosti tak mohly využívat laboratoře od těch nejmenších až po největší, a to jak na COVID-19, tak i na další virová onemocnění. Na unikátní odběrové soupravy navazoval izolační a detekční kit vyvinutý komerčními partnery v GeneSpector, přičemž izolace díky jednoduchému a elegantnímu přístupu trvá méně než 15 minut a je kompatibilní se všemi otevřenými přístroji na trhu. Tím byla zajištěna okamžitá aplikovatelnost ve všech laboratořích v ČR i mimo ní, které mají real-time PCR cycler. Univerzita Karlova a GeneSpector zároveň již v říjnu představili test na COVID-19, chřipku A a chřipku B. Již nyní se diagnostikuje třetina všech testů v České republice na technologii GeneSpector. Díky této technologii a automatizaci se podařilo navýšit testovací kapacity v řadě fakultních a regionálních nemocnic a laboratoří optimalizací celého procesu od odběru po výsledek zavedením řešení GeneSpector. Na jaře 2021 představí novou technologii pro predikci lehkého, středního a těžkého průběhu onemocnění COVID-19 u pozitivních pacientů na toto onemocnění. Více na: https://www.genespector.com/


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA


ředitel CUIP

tel.: 603 281 804

e-mail: slama@cuip.cz


Poslední změna: 10. únor 2021 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám