Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. března 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK
 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 12. března 2021 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 12. března 2021 se bude konat distanční formou s minimální prezenční účastí členů Předsednictva AS UK a tajemnic AS UK v Malé aule.

 3. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2020/2021. Zasedání AS UK se budou konat 12. března 2021, 30. dubna 2021, 28. května 2021 a 25. června 2021.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK, která se budou konat 20. dubna 2021 v 16:00, 17. května v 16:00 a 14. června v 16:00.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram zasedání jednotlivých komisí AS UK pro letní semestr 2020/2021. Předsednictvo AS UK stanovilo jednací dny pro komise AS UK vždy v týdnu před zasedáním AS UK následovně:


  Sociální komise AS UK:

  8. března 2021 od 16:00

  26. dubna 2021 od 16:00

  24. května 2021 od 16:00

  21. června 2021 od 16:00


  Studijní komise AS UK:

  8. března 2021 od 17:00

  26. dubna 2021 od 18:00

  24. května 2021 od 18:00

  21. června 2021 od 18:00


  Ekonomická komise AS UK:

  8. března 2021 od 15:00

  další termíny budou upřesněny


  Legislativní komise AS UK:

  9. března 2021 od 18:00

  27. dubna 2021 od 18:00

  25. května 2021 od 18:00

  22. června 2021 od 18:00

 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro IT AS UK Mgr. Marka Vinkláta, Ph.D. (HTF), Mgr. Annu Altovou (PřF), Martina Ponteše (LFHK) a RNDr. Daniela Toropilu (ÚVT).

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Tamaru Maňákovou (3. LF) a Bc. Daniela Steindlera (PF).

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ediční komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Laliu Diopovou (ETF) a Lucii Hrubou (3. LF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Studijní komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK prof. MUDr. Václava Lišku Ph.D. (LFP).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise AS UK prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc. (3. LF), MUDr. Josefa Štorma (2. LF), Tamaru Maňákovou (3. LF) a Lucii Hrubou (3. LF).

 12. Předsednictvo AS UK projednalo situaci týkající se vyhodnocení projektu START. Problematiku hodnocení projedná v pondělí 8. března 2021 Studijní komise AS UK.

 13. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 12. března 2021 v 9:00.


 1. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro IT AS UK Mgr. Marka Vinkláta, Ph.D. (HTF), Mgr. Annu Altovou (PřF), Martina Ponteše (LFHK) a RNDr. Daniela Toropilu (ÚVT). 2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Tamaru Maňákovou (3. LF) a Bc. Daniela Steindlera (PF). 3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ediční komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Laliu Diopovou (ETF) a Lucii Hrubou (3. LF). 4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Studijní komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV). 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK prof. MUDr. Václava Lišku Ph.D. (LFP). 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise AS UK prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc. (3. LF), MUDr. Josefa Štorma (2. LF), Tamaru Maňákovou (3. LF) a Lucii Hrubou (3. LF). 7. Předsednictvo AS UK projednalo situaci týkající se vyhodnocení projektu START. Problematiku hodnocení projedná v pondělí 8. března 2021 Studijní komise AS UK. 8. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 12. března 2021 v 9:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 9. březen 2022 22:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám