Ministerstvo práce a sociálních věcí a Univerzita Karlova podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Ve středu 3. března 2021 podepsali ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima memorandum o spolupráci na implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek.


„MPSV podporuje hlavně začleňování sociálních aspektů do zadávání veřejných zakázek a ukazujeme ostatním zadavatelům, že odpovědné veřejné zadávání patří do jejich každodenní praxe. Odpovědné zadávání samozřejmě zahrnuje i další strategické priority veřejných institucí, jako je podpora podniků a prosperující ekonomika a také kvalitní životní prostředí. Jsem velmi ráda, že v této oblasti můžeme pracovat s tak významnou institucí, jako je Univerzita Karlova a věřím, že se bude jednat o oboustranně přínosnou spolupráci,“ řekla ministryně Jana Maláčová.


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek věnuje už od roku 2016. Od té doby úspěšně realizuje projekty, které napomáhají veřejným institucím začlenit do veřejných zakázek sociální, ekonomické a environmentální požadavky, které mají pro společnost dodatečný přínos. Díky těmto projektům vznikají pro zadavatele veřejných zakázek metodiky, příklady dobré praxe nebo řada vzdělávacích aktivit.


„Univerzita Karlova chce být příkladem v oblasti společenské odpovědnosti a strategického přístupu k nákupům. Odpovědné zadávání veřejných zakázek k tomu neodmyslitelně patří. Spolupráci s MPSV velice vítáme a budeme ji využívat k dalšímu zlepšování systému nákupů,“ řekl rektor Tomáš Zima.


Univerzita Karlova (UK) si je vědoma společenské odpovědnosti, kterou nese za dopad svých činností na společnost a životní prostředí. Univerzita považuje kupní sílu veřejných institucí za významného hybatele inovací a rozvoje nových pracovních míst. Věří, že veřejné zakázky mohou dát impuls k vyšší míře udržitelnosti a inkluze, k omezování emisí skleníkových plynů či k adaptaci na změny klimatu. V letošním roce Kolegium rektora UK schválilo strategii odpovědného veřejného zadávání, které bylo zakotveno i do vnitřních předpisů regulujících nákupy. Univerzita se také stala členem nové Platformy odpovědného veřejného zadávání, kterou MPSV letos založilo.


UK se v rámci spolupráce s MPSV hodlá věnovat zejména těmto oblastem:

• Podpora důstojných pracovních podmínek (včetně odměňování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

• Ekologicky šetrná řešení (materiálů, výrobků a postupů), včetně podpory rozvoje cirkulární ekonomiky;

• Podpora příležitostí pro praktické vzdělávání studentů a absolventů;

• Podpora výzkumu v oblasti měření dopadů odpovědného veřejného zadávání;

• Podpora účasti malých a středních podniků a regionálních dodavatelů v zadávacích řízeních;

• Dodavatelské řetězce;

• Etické nakupování.


Více k projektu na podporu odpovědného veřejného zadávání – www.sovz.cz


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:Poslední změna: 5. březen 2021 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám