Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 9. března 2021

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč Ph.D. (PF/AS), Mgr. Michael Glogr (PF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába CSc. (2.LF/AS), Matěj Višňa (1.LF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Mgr. Jakub Horký (PF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Svobodová (RUK), Ing. Eva Faistová (LFHK), JUDr. Jakub Kříž Ph.D. (KTF), Mgr. Karolína Štauberová (KTF), Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková (LF HK), prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. (FSV)


Program

1. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 38/2021)


2. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021)


3. Vnitřní předpisy 2. LF UK (č.j. 42/2021)


a. Změna Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/a/2021)


b. Změna Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021)


4. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021)


5. Vnitřní předpisy PřF UK (č.j. 45/2021)


a. Změna Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021)


b. Volební řád Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021)


6. Vnitřní předpisy LF HK UK (č.j. 46/2021)


a. Změna Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021)


b. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 46/b/2021)


c. Změna Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021)


7. Změna Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021)


8. Změna Volebního řádu Akademického senátu KTF UK (č.j. 53/2021)


9. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 54/2021)


10. Konzultace Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK


11. Další konzultace změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK


12. Různé


1. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 38/2021)

Projednávání návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 38/2021) bylo přerušeno.
Přijato konsensuálně.


2. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021) s výhradou legislativně technických oprav.
Přijato konsensuálně.


3. Vnitřní předpisy 2. LF UK (č.j. 42/2021)

a. Změna Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/a/2021)

Legislativní komise uplatnila věcné připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/a/2021).


Přijato konsenzuálně.


Připomínky:

- V čl. 8 novelizovaného předpisu je nutné vyjasnit proces vzniku členství ve společných poradních orgánech.

- V čl. 9 odst. 3 novelizovaného předpisu je nutné upřesnit podobu návrhu kandidáta na funkci děkana.


Upravený návrh komise doporučuje předložit ke konzultaci.

b. Změna Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.
Přijato konsenzuálně.


4. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021) s výhradou legislativně technických oprav.
Přijato konsenzuálně.


5. Vnitřní předpisy PřF UK (č.j. 45/2021)

a. Změna Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021).


Přijato konsenzuálně.

b. Volební řád Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.
Přijato poměrem hlasů 8 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


6. Vnitřní předpisy LF HK UK (č.j. 46/2021)

a. Změna Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021).


Přijato konsenzuálně.

b. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 46/b/2021)

Legislativní komise uplatnila věcné připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 46/b/2021).


Přijato konsenzuálně.


Připomínky:

- Podrobnosti konání kontroly studia je nutné stanovit přímo v Pravidlech pro organizaci studia, nikoliv opatřením děkana; opatřením děkana mohou být stanoveny další podrobnosti těchto „podrobností“ (čl. 6 novelizovaného předpisu)

- Podrobnosti o hlasování Oborové rady per rollam je nutné stanovit přímo v Pravidlech pro organizaci studia, nikoliv opatřením děkana; opatřením děkana mohou být stanoveny další podrobnosti těchto „podrobností“ (čl. 11 novelizovaného předpisu).


Upravený návrh komise doporučuje předložit ke konzultaci.

c. Změna Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021).
Přijato konsenzuálně.


7. Změna Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021) s výhradou legislativně technických oprav.
Přijato konsenzuálně.

8. Změna Volebního řádu Akademického senátu KTF UK (č.j. 53/2021)

Legislativní komise uplatnila věcné připomínky a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu Akademického senátu KTF UK (č.j. 53/2021).


Přijato konsenzuálně.


Připomínky:

- Nelze vyloučit možnost navrhovat jako kandidáta sebe samého (čl. 3 odst. 2 novelizovaného předpisu).

- Upravit, že kandidátní listiny na internetových stránkách fakulty zveřejní volební komise (čl. 3 odst. 4 novelizovaného předpisu).

- Upravit formulace v čl. 4a a čl. 6 novelizovaného předpisu tak, aby odpovídaly elektronické formě hlasování (též reflektovat, že elektronická volební aplikace umožňuje voliči své hlasování změnit); sjednotit terminologii, jakož i formulaci čl. 5a odst. 4 tak, aby bylo jednoznačné, že hlasovat lze nejen na fakultě.

- Doporučuje se upravit účinnost tak, aby nejbližší volby proběhly ještě podle dosavadního znění předpisu.


Upravený návrh komise doporučuje předložit ke konzultaci.

9. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 54/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku a vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 54/2021).


Přijato konsenzuálně.


Připomínka:


Je nutné přeformulovat navržené znění čl. 6 odst. 2 tak, aby nebyla úleva na poplatku za studium v cizím jazyce zaměňována za stipendium; mimořádné stipendium nelze přiznávat „všem“. (Úlevy na poplatku je možné udělovat pouze na základě čl. 4 odst. 2 Přílohy č. 2 Statutu UK.)


Upravený návrh komise doporučuje předložit ke konzultaci.

10. Konzultace Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK

Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK.


Připomínky byly předány přítomnému proděkanovi fakulty.

11. Další konzultace změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK

Legislativní komise poskytla další konzultaci k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK.


K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky, ani výhrady legislativně technických oprav.

12. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Poslední změna: 3. květen 2021 15:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám