Rok s Covid-19. A jak dál? Diskuzní konference UK se koná už ve středu 24. března

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. března 2021 – Univerzita Karlova připravuje diskusní on-line konferenci s názvem „Rok s covid-19. A jak dál?“, která proběhne živě na YouTube a Facebooku ve středu 24. března 2021 od 9 do 16 hodin. Debata bude rozdělena do pěti tematických panelů: Vzdělávání, Věda, Ekonomika, Zdraví a Společnost. Diskutovat v nich budou špičkoví vědci, renomovaní experti, zástupci odborných institucí a vlády. Konference má za cíl hledat odpovědi na otázky, co vše pandemie v České republice a ve světě změnila, jak zvládáme řešit kritickou situaci a jaká další opatření a cesty je nutné přijmout, abychom krizové období překonali.


„Jedním z dominantních témat konference bude očkování proti covid-19. Věnovat se mu budeme téměř ve všech tematických panelech. Podle mého názoru je masivní očkování společně s důsledným trasováním, intenzivním testováním a dodržováním potřebných hygienických pravidel cestou, jak kritickou situaci v blízké době zvládnout.


V rámci konference představíme rovněž výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos, které odpoví na otázky, jak fungování naší společnosti pandemie koronaviru za uplynulý rok proměnila,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


KONFERENCE BUDE ŽIVĚ VYSÍLÁNA NA YOUTUBE I FACEBOOKU


Diváci mohou sledovat konferenci živě na YouTube Univerzity Karlovy a také na Facebooku projektu Česko! A jak dál?. Veřejnost může během diskuse pokládat dotazy jednotlivým řečníkům.


Konferenci budou moderovat Linda Bartošová, moderátorka České televize a Tomáš Pancíř, redaktor Českého rozhlasu. Přihlásit se k sledování konference je možné už nyní, a to na webu www.ceskoajakdal.cz.


5 HLAVNÍCH TÉMAT, VÍCE NEŽ 20 ŘEČNÍKŮ


Konference bude rozdělena do pěti tematických oblastí, v každé vystoupí zástupce Univerzity Karlovy – odborný garant tématu a další renomované osobnosti.


Seznam témat konference, personální složení panelů a čas diskuze:


Úvodní slovo rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, 9.00-9.10


Panel VZDĚLÁVÁNÍ, 9.10 – 10.20 hod.

• prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

• Ing. Robert Plaga, Ph. D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

• PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel ZŠ v Klánovicích

• prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti

• PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR


Panel VĚDA, 10.35 – 11.40 hod.

• prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost

• Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

• RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, BIOCEV

• prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

• prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka


Panel EKONOMIKA, 12.00-13.05

• prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií, FSV UK

• Ing. Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace, předseda představenstva a generální ředitel, Česká spořitelna, a.s.

• Ing. Libor Witassek, MBA, CEO KOVOLIT a.s., majitel investiční skupiny IMPACTIVE


Panel ZDRAVÍ, 13.20 – 14.25

• doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

• doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví

• MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Bulovka

• MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

• MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog, IKEM


Panel SPOLEČNOST, 14.40 – 15.45

• doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie, FSV UK

Jakub Malý, ředitel Ipsos

• Mgr. Luboš Palata, evropský editor Deníku


Závěrečné shrnutí konference, 15.45 – 16.00


Hlavním partnerem konference je Česká spořitelna, mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a Deník, akce se koná s podporou projektu Medici PRO Očkování. Odborným partnerem akce je výzkumná společnost Ipsos. Ta připravuje exkluzivní výzkum na téma, jak se naše společnost za uplynulý rok koronavirové pandemie proměnila. Jeho výsledky budou prezentovány v průběhu konference.


Konference je součástí univerzitního projektu Česko! A jak dál?, diskusní platformy Univerzity Karlovy. Cílem projektu je zapojovat do řešení aktuálních otázek a výzev přední vědce, akademiky a zástupce univerzity, a to formou veřejných diskusí.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, mob.: 602 135 517, e-mail: .


Projekt „Česko! A jak dál?“

Cílem projektu je definovat celospolečenská témata, výzvy a problémy a vést o nich veřejnou debatu a zapojit do jejich řešení špičkové vědce, akademické pracovníky, zástupce občanských sdružení, státní správy a samosprávy a veřejnost. V době koronavirové pandemie se veřejné diskuze přenesly do on-line prostoru do formátu webinářů. Více informací o projektu na webu www.ceskoajakdal.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 17. březen 2021 17:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám