Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. března 202

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí doručení materiálu „Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce“. Tento materiál Předsednictvo AS UK předalo k projednání Ekonomické komisi AS UK.

  2. Vzhledem k závažnosti materiálu a neodkladnosti jeho projednání se Předsednictvo AS UK usneslo, že bude svoláno mimořádné elektronické zasedání pléna AS UK na pátek 9. dubna 2021 od 10:00.

  3. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 9. dubna 2021 v 9:00.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 22. březen 2021 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám