Cestou z krize je očkování, shodli se vědci na konferenci Univerzity Karlovy "Rok s COVID-19. A jak dál?"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 25. března 2021 – Cestou z kritické situace je intenzivní vakcinace. Rychlý návrat žáků do škol je jasná priorita. Z pandemie se musí stát poučit a lépe se připravit na další případné krize. To jsou jedny z mnoha závěrů on-line konference Univerzity Karlovy „Rok s covid-19. A jak dál?“, která proběhla ve středu 24. března 2021. Debata se věnovala pěti hlavním tematických oblastem: Vzdělávání, Vědě, Ekonomice, Zdraví a Společnosti. Na konferenci vystoupilo přes dvacet řečníků, byli mezi nimi špičkoví vědci, renomovaní experti, zástupci odborných společností i vlády. Záznam konference je dostupný na webu www.ceskoajakdal.cz.


„Děkuji všem řečníkům, kteří se do konference zapojili, a také partnerům za podporu akce. Debata přinesla řadu konkrétních podnětů a závěrů, jak krizovou situaci dál řešit.


Shoda panovala zejména na nutnosti zrychlit očkování, rychlém návratu žáků a studentů do škol za podmínky dodržení všech nutných hygienických opatření a také na zásadním zlepšení komunikace a strategického rozhodování ze strany státu.


Jsem přesvědčen, že současná pandemie pro nás musí být varovným signálem a stimulem pro to, abychom co nejdříve zlepšili řadu věcí, ať už v oblasti krizového řízení státu, modernizace vzdělávání či poskytnutí výrazně větší podpory vědecké infrastruktuře,“ řekl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Konference byla celý den živě přenášena na YouTube Univerzity Karlovy a Facebook projektu Česko! A jak dál?.


Na konferenci byly také představeny výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos, které ukazují, jak koronavirová pandemie změnila za uplynulý rok naši společnost a také odpověděla na otázku, co lidé od letošního roku očekávají. Z výzkumu vyplývá, že více než 70 % Čechů je přesvědčeno, že dostat koronavir pod kontrolu bude trvat déle než 6 měsíců. Téměř polovina si pak myslí, že situace na konci roku 2021 bude lepší, než teď.


Výsledky výzkumu, kompletní záznam konference a další informace najdete na webu www.ceskoajakdal.cz.


Konference byla rozdělena do 5 tematických oblastí, zapojilo se více než 20 řečníků


Panel VZDĚLÁVÁNÍ

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 • Ing. Robert Plaga, Ph. D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel ZŠ v Klánovicích

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti

 • PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR


Panel VĚDA

 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost

 • Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

 • RNDr. Ruth Tachezy, PhD., vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, BIOCEV

 • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, PhD., zástupkyně vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

 • prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka


Panel EKONOMIKA

 • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií, FSV UK

 • David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny

 • Ing. Libor Witassek, MBA, CEO KOVOLIT a.s., majitel investiční skupiny IMPACTIVE


Panel ZDRAVÍ

 • doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví

 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Bulovka

 • MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 • MUDr. Petr Smejkal, infektolog a epidemiolog, IKEM


Panel SPOLEČNOST

 • doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie, FSV UK

 • Jakub Malý, ředitel Ipsos

 • Mgr. Luboš Palata, evropský editor Deníku


Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna, mediálními partnery Česká televize, Český rozhlas, ČTK a Deník. Odborným partnerem byla společnost Ipsos, akce se konala s podporou projektu Medici PRO Očkování.


Konference je součástí univerzitního projektu Česko! A jak dál?, diskusní platformy Univerzity Karlovy. Cílem projektu je zapojovat do řešení aktuálních otázek a výzev přední vědce, akademiky a zástupce univerzity, a to formou veřejných diskusí.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, mob.: 602 135 517, e-mail: .


Projekt „Česko! A jak dál?“

Cílem projektu je definovat celospolečenská témata, výzvy a problémy a vést o nich veřejnou debatu a zapojit do jejich řešení špičkové vědce, akademické pracovníky, zástupce občanských sdružení, státní správy a samosprávy a veřejnost. V době koronavirové pandemie se veřejné diskuze přenesly do on-line prostoru do formátu webinářů. Více informací o projektu na webu www.ceskoajakdal.czUniverzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 25. březen 2021 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám