Vyjádření rektora UK k očkování vysokoškolských pedagogů a pracovníků vysokých škol

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Jistě nejen akademická obec Univerzita Karlovy, ale i široká veřejnost, nechápe, proč se ve věci očkování zapomnělo na skupinu vysokoškolských pedagogů a zaměstnanců, kterých je na UK cca. 11 000 osob. Plně jsme chápali nutnost ochránit přednostním očkováním nejohroženější skupiny obyvatel – seniory a pracovníky ve zdravotnictví, hasiče a policisty a rovněž jsme velmi trpělivě čekali, až se naočkují naše kolegyně a kolegové ze základních a středních škol.


Vysoké školy nyní konečně částečně obnovují výuku: čekají nás přijímací zkoušky, státní zkoušky a další každodenní činnosti - musíme fungovat, ale přitom nám to stát neumožňuje a nechrání nás!


Považuji to za další ukázku nedostatečného plánování a podceňování významu vzdělání, které je dle vládních proklamací prioritou! Vždyť - když nebudou naočkovaní pedagogové - kdy se čeká, že se univerzity plně otevřou všem studentům ze všech ročníků?


Ztratili jsme mnoho času – již teď je jisté, že navzdory všemu úsilí, které UK je připravena do obnovení výuky poskytnout a nabídnout na všech 17 fakultách, nebudeme moci absenci praktické výuky plně a uspokojivě dohnat. Ačkoliv se budeme snažit, aby studenti zameškali co nejméně, studenti nezískají penzum toho, co by za běžných podmínek a klasickém provozu získali - navzdory zvažovanému prodloužení letního semestru, které již některé fakulty uskutečnily.


Očekávám proto, že ministerstvo zdravotnictví a vláda zařadí do priorit skupinu vysokoškolských pedagogů tak, aby bylo možné od začátku května jejich očkování. Jsme připraveni se na rychlém řešení této situace podílet, abychom tak zabránili dalším nevratným škodám ve vysokoškolském vzdělávání.


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 27. duben 2021 18:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám