Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 27. dubna 2021

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. Michael Glogr (PF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), Bc. Patricia Schmidtová (MFF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), Andrea Rashovska (1.LF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Smužová (RUK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (RUK), MUDr. Adam Láznička (2.LF), doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. (FSV), prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (2. LF), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (FSV), Ing. Bc. Iveta Čakány Malečková (LFHK)


Program

1. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021)

2. Dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021)

3. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021)

4. Změna Jednacího řádu VR MFF UK (č.j. 60/2021)

5. Změna vnitřních předpisů 1. LF UK (č.j. 63/2021)

6. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK (č.j. 67/2021)

7. Změna vnitřních předpisů 2. LF UK (č.j. 73/2021)

8. Konzultace vnitřních předpisů FSV UK

9. Předběžné projednání Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021)

10. Předběžné projednání Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021)

11. Různé

1. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021)

Stanovisko k tomuto návrhu je uvedeno v Příloze č. 1.

2. Dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021)

Stanovisko k tomuto návrhu je uvedeno v Příloze č. 1.

3. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

4. Změna Jednacího řádu VR MFF UK (č.j. 60/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR MFF UK (č.j. 60/2021) s výhradou legislativně technických oprav.


Schváleno tichým souhlasem.


Znění legislativně technických oprav bude zasláno na fakultu.

5. Změna vnitřních předpisů 1. LF UK (č.j. 63/2021)

a. Změna Jednacího řádu VR 1. LF UK (č.j. 63/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR 1. LF UK (č.j. 63/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

b. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 63/b/2021)

V diskusi se řešila otázka možnosti upustit od poskytnutí času na přípravu při konání SZZK.


Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 63/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.


Schváleno tichým souhlasem.


Doprovodné usnesení:


Legislativní komise doporučuje přijmout bližší úpravu možnosti upustit od poskytnutí času na přípravu při konání SZZK, a to alespoň ve formě metodického návodu.


Schváleno tichým souhlasem.

c. Změna Statutu 1. LF UK (č.j. 63/c/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu 1. LF UK (č.j. 63/c/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.


Znění legislativně technických oprav ke všem návrhům bude zasláno na fakultu.

6. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK (č.j. 67/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na LF HK (č.j. 67/2021).


Schváleno tichým souhlasem.

7. Změna vnitřních předpisů 2. LF UK (č.j. 73/2021)

a. Změna Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 73/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 73/a/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

b. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 73/b/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 73/b/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

8. Konzultace vnitřních předpisů FSV UK

Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a k návrhu změny Volebního řádu AS FSV UK.


Připomínky byly sděleny přítomným zástupcům fakulty.

9. Předběžné projednání změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021)

Legislativní komise předběžně projednala návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021).


K návrhu nebyly uplatněny věcné připomínky, ani výhrady legislativně technických oprav.

10. Předběžné projednání změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021)

Legislativní komise předběžně projednala návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021) bez připomínek.


K návrhu nebyly uplatněny věcné připomínky, ani výhrady legislativně technických oprav.

12. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Příloha č. 1 ke stažení zde.Poslední změna: 3. květen 2021 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám