Česko získalo projekt evropského hubu pro výzkum dezinformací, posilování digitální gramotnosti a rozvoj fact-checkingových platforem

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


12. května 2021, Praha - Středoevropský projekt nazvaný Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který uspěl v celoevropské soutěži, bude sídlit v Praze a jeho lídry budou odborníci z Univerzity Karlovy a ČVUT. Cílem CEDMO je interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé inteligence, posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingový platforem. Projekt se stane součástí sítě European Digital Media Observatory (viz https://edmo.eu) a podpoří ho i Národní plán obnovy České republiky. Je i prvním krokem k vybudování Evropského centra excelence v AI.


Středoevropský projekt CEDMO byl vybrán Evropskou komisí jako jeden z pouhých osmi evropských hubů v celé EU. Jde tak o podobný úspěch, jakou byla výhra ostravského superpočítačového centra, kterých se v Evropě staví taktéž jen osm. Síť nezávislých regionálních EDMO hubů má pomocí spojení špičkového společensko-vědního a technického výzkumu hledat způsoby odhalování a šíření dezinformací, jejich vliv na populaci a vytvářet metodiku i pro veřejné instituce.


„Role médií pro rozvoj svobody a demokracie se i v rámci pandemie ukazuje jako zcela nezastupitelná a jejich přerod v digitálním světě se ještě mnohem více urychlil. Věřím, že projekty jako CEDMO ukážou, že spojení toho nejlepšího může pomoci všem občanům EU,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má v rámci svého portfolia na starosti právě mediální oblast.


Univerzita Karlova získala projekt do Prahy. Bude kromě Českého vysokého učení technického a slovenského výzkumného Kempelenova inštitútu inteligentných technológií (KInIT), jako technických partnerů koordinovat i francouzskou tiskovou agenturu AFP a polské partnery. „Jsem pyšný, že jsme uspěli v soutěži více než 30 přihlášek jako třetí z osmi. Je to pro nás ocenění dlouhodobého propojení vynikajícího společenského výzkumu na Fakultě sociálních věd s technologickými obory,“ zdůrazňuje Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.


Unikátní na projektu CEDMO je využití umělé inteligence pro mapování šíření a odhalování dezinformací. „Je to první krok v naší cestě stát se celoevropským centrem AI, která bude chránit lidi, jejich bezpečí a práva. Již předloni jsme se, společně právě s Univerzitou Karlovou a také Masarykovou univerzitou zavázali, že vybudujeme Evropské centrum excelence v této oblasti. CEDMO je jedním z prvních úspěchů na této cestě, na který dále navážeme,“ říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze. Projekt na vybudování Evropského centra excelence v AI vede právě ČVUT s partnery a zaměřuje se na vybudování potřebné infrastruktury a podporu projektů v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost, což je národní téma České republiky.


Projekt CEDMO bude během prvních dvou roků své existence podpořen z výzvy CEF Telecom 2020-EU-IA-0267 a také z prostředků Národního plánu obnovy ČR. Z toho bude pokryta spoluúčast českých členů konsorcia (tzn. nejen UK, ČVUT, ale též fact-checkingové platformy Demagog.cz) a především pokračování projektu po roce 2023 a navíc i vytvoření unikátního CEDMO Indexu, který umožní dlouhodobě zkoumat dopad dezinformací na českou populaci a média. „Gratuluji úspěšnému projektu a jsme velmi rádi, že jej můžeme podpořit v rámci Národního plánu obnovy. V tom je ostatně celá řada evropských projektů, především v oblastech na umělé inteligence, blockchainu, či kvantové komunikace. Jsme rádi, že se i díky tomuto projektu ukazuje, že náš návrh aktivit na podporu digitální ekonomiky v Národním plánu obnovy jsou progresivní a v souladu s evropskými prioritami,“ uvádí náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.


Kontakt pro média:

Mgr. Jana Chloubová, tisková mluvčí Fakulty sociálních věd UK

Mobil: 778 743 979


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 13. květen 2021 09:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám