Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. května 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Tomáš Nigrin, Zuzana Moťovská


Hosté:

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK

Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK

Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK

Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo průběh dnešního jednání.

 2. Předsednictvo AS UK se domluvilo na tom, že jednání komisí budou v předem stanovených fixních termínech (pro každou komisi konkrétní den a hodina v týdnu před zasedáním). Následně stanovilo jednací časy komisí na měsíc červen následovně:

  • Studijní komise AS UK dne 14.6.2021 od 17:00,

  • Ekonomická komise AS UK dne 21.6.2021 od 15:00,

  • Komise pro IT AS UK dne 22.6.2021 od 17:00,

  • Legislativní komise AS UK dne 22.6.2021 od 18:00,

  • Sociální komise AS UK dne 23.6.2021 od 16:00,

  • Ediční komise AS UK dne 23.6.2021 od 18:00.

 3. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne hybridně dne 14. června 2021 v 16:00.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 31. květen 2021 20:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám