UK zve na výroční konferenci COIMBRA GROUP 2021. Hovořit se bude o udržitelném rozvoji na univerzitách

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


10. června 2021 - Univerzita Karlova letos ve třetím červnovém týdnu hostí výroční konferenci Coimbra Group (asociace významných nejstarších evropských univerzit). Jejím tématem je Sustainable Universities in the 21st Century (udržitelný rozvoj na univerzitách).


Vzhledem k opatřením spojeným s pandemií covid-19 se i letošní ročník koná pouze online. Uskuteční se ve dnech 15. – 18. června 2021 prostřednictvím webu

https://coimbra2021.cuni.cz/CG21-1.html.


Konference se bude věnovat vzdělávání, výzkumu, inovacím a role univerzit ve společnosti, formulovaným v cílech trvale udržitelného rozvoje OSN. Hovořit se bude o postavení a působení univerzit v prostředí tzv. víceúrovňové správy (multi-level governance) a také o teoretickém rámci víceúrovňové správy (mezinárodní, evropská, národní a místní úroveň) aplikovaném na poli vzdělávání a výzkumu. Tématem bude i role a vzájemná interakce OSN, Evropské komise a dalších evropských institucí včetně Evropského parlamentu, univerzitních asociací (včetně Coimbra Group) či Evropských univerzitních aliancí, studentských organizací a univerzit samotných.


Na konferenci vystoupí mj. Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, Amina J. Mohammed, náměstkyně generálního tajemníka OSN, či profesor Gary Marks, americký politolog a autor konceptu víceúrovňové správy. Univerzitu Karlovu bude reprezentovat vedle jejího rektora prof. Tomáše Zimy, který je zároveň členem poradního výboru rektorů Coimbra Group, také prorektorka pro evropské záležitosti UK prof. Lenka Rovná, členka výkonného výboru Coimbra Group. Konference se zúčastní také zástupci studentských organizací participujících škol. Po výroční konferenci přebere rektor Univerzity Karlovy funkci honorárního prezidenta Coimbra Group až do příštího června 2022.


Rektor Zima ke konferenci uvedl: „Pro Univerzitu Karlovu je velkou ctí hostit výroční konferenci Coimbra Group, byť vzhledem k současné situaci bohužel pouze v online formě. Téma udržitelného rozvoje je v posledních letech stále více aktuální a právě proto jsme se rozhodli jej zvolit za hlavní myšlenku letošní veřejné konference, protože nikoli pouze výzkum, inovace a spolupráce, ale také dobrá a zodpovědná správa je skutečným jádrem udržitelnosti. Univerzita Karlova klade na oblast trvale udržitelného rozvoje velký důraz a soustavně se jí věnuje v mnoha rovinách svých aktivit.“


Po pražském jednání bude konference Coimbra Group pokračovat i v následujících červnových týdnech na různých online platformách a vyvrcholí předáním Arenbergovy-Coimbra Group ceny pro studenty Erasmu. Příští rok bude výroční konferenci CG hostit univerzita v Padově.


Kromě hlavní konference probíhají po celý červen i jednání jednotlivých pracovních skupin asociace a workshopy. Dva z nich organizuje již tento pátek 11. června Univerzita Karlova (Career services in times of Covid-19, věnovaný především novým způsobům komunikace a vztahům mezi studenty, absolventy a zaměstnavateli v době pandemie a výměně zkušeností a inovacím v oblasti kariérních služeb a UNISAFE-project Public Workshop, který se bude zabývat tématy bezpečnosti a řešení mimořádných událostí a stavů nouze v rámci mezinárodních studentských a akademických mobilit).


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 455

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Coimbra Group

(https://www.coimbra-group.eu/ )

Asociace byla založena v roce 1985, funguje od roku 1987, kdy byla schválena její Charta, sídlí v Bruselu. V současnosti sdružuje 41 významných univerzit ze 23 evropských zemí. Mezi její členy patří řada nejstarších evropských univerzit, jako např. Universita di Bologna, Universita di Padova, Universidad de Salamanca, Universidade de Coimbra či také pražská Univerzita Karlova. Cílem CG je rozvíjení mezinárodní vědecké a výzkumné spolupráce zahrnující výměnu studentů a pedagogů, součinnost v ovlivňování evropské vzdělávací politiky a rozvoj evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.

Poslední změna: 11. červen 2021 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám