Univerzita Karlova iniciovala vznik protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


22. června 2021 – Univerzita Karlova iniciovala vznik manuálu, který by měl tuzemským vysokým školám pomoci bránit se pronikání zahraničních vlivů. Manuál vypracovalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra ČR. Inspirací byly zejména události posledních let ve světě i v tuzemsku, kvůli kterým vznikla potřeba řešit systematicky vlivové působení cizí moci na tuzemských vysokých školách.


Cílem dokumentu je připravit tuzemské vysoké školy na to, že se mohou stát předmětem zájmu cizí moci a naučit je na tuto situaci adekvátně reagovat. Dokument představuje především souhrn rad a doporučení a zároveň návod, jak se vyrovnat se situacemi s přítomností vlivového působení cizí moci, jak reagovat a postupovat. Materiál se soustředí na popis základních technik a postupů.


„Vznik dokumentu jsme iniciovali, neboť UK se v minulosti setkala se snahou zahraničních států prosadit na univerzitě svůj vliv a získávat různé druhy informací. Věřím, že dokument pomůže Univerzitě Karlově i ostatním tuzemským vysokým školám zorientovat se v problematice současných hrozeb a pomůže jim nastavit taková pravidla, díky kterým budou v této oblasti odolnější“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Dokument obsahuje vhled do problematiky současných hybridních hrozeb a popisuje, jakým konkrétním hrozbám mohou tuzemské vysoké školy čelit. Poskytuje praktické rady, jak taková rizika řídit, jak nastavit smlouvy s partnery či jak spolupracovat se zahraničními zeměmi. Nechybí ani návody, jak ochránit duševní vlastnictví či výsledky svého vědeckého zkoumání či jak se bránit kybernetickým útokům.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 22. červen 2021 16:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám