Univerzita Karlova pomáhá: Nabízí pomoc zasaženým oblastem přírodní katastrofou

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Sobota 26. června 2021 – Univerzita Karlova s hlubokým politováním sleduje vývoj událostí v obcích zasažených katastrofou. Vzhledem k této vážné situaci je pro děti z těchto obcí připravena od 11. července 2021 možnost zdarma se zúčastnit letních kempů pořádaných Univerzitou Karlovou, pro které je využívána i finanční podpora MŠMT (tzv.: „LETNÍ KEMPY“). Pro tuto mimořádnou situaci bude dětem zajištěna doprava, ubytování, strava a celotýdenní pečlivě připravený a pestrý program. Obyvatelům postižených oblastí nabízí UK ubytování v Praze v ubytovacích univerzitních zařízeních zdarma.


„Jménem Univerzity Karlovy i svým vlastním bych chtěl vyjádřit účast všem, kdo byli přírodní katastrofou zasaženi. Snad nabídnutá pomocná ruka od Univerzity Karlovy aspoň trochu ulehčí situaci postiženým rodinám. Vyjadřuji hlubokou lítost všem, kteří kvůli živelné katastrofě ztratili své blízké či došlo k poškození jejich domovů a majetku“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


„Letní kempy UK jsou určeny primárně dětem, které v tomto školním roce plnily povinnou školní docházku. Pro děti je zajištěna doprava do Prahy z příslušné obce a regionu, ubytování, celodenní strava, pitný režim a program celotýdenního kempu včetně vstupů do vybraných institucí dle charakteru letního kempu,“", upřesněnuje prorektorka Radka Wildová. Tábory jsou vždy tematicky zaměřeny (např. Cesta kolem světa, Olympijské hry, Příroda kolem nás, Putování vesmírem). O děti bude celodenně postaráno vedoucími zejména z Pedagogické fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kteří pečlivě připravují a zajišťují program. Přesto je možné v případě potřeby zajistit zdarma ubytování nejen dětem, ale také jejich doprovodu (rodič, prarodič apod.).


Přihlašování dětí je možné do 7. 7. 2021, poté po individuální domluvě.

Přihlašovací formulář: https://forms.office.com/r/jq2bVuHRFP


Vedení UK nyní oslovuje přímo starosty a hejtmany dotčených oblastí s konkrétní nabídkou pomoci – společně s dopisem pro rodiče, který nabídku letních kempů konkretizuje.


Informace budou též uvedeny na webu Pedagogické fakulty UK: www.pedf.cuni.cz


Kontaktní osoba:


prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,

prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

radka.wildova@pedf.cuni.cz

Mob: 725 243 899


V případě jakýchkoliv dotazů se lze obracet i na tým letních kempů:ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 28. červen 2021 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám