Univerzita Karlova věnuje spolu se svými fakultami a součástmi jeden milion korun na pomoc postiženým ničivým tornádem v Jihomoravském kraji

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 1. července 2021 – Univerzita Karlova poslala na transparentní účet Jihomoravského kraje částku 1 milion korun. Peníze budou použity na pomoc postiženým ničivým tornádem. Finanční prostředky Univerzita Karlova získala rychlou sbírkou, do které ze své doplňkové činnosti přispěly fakulty a součásti UK.


„Na Univerzitě Karlově celá akademická obec vnímá onu obrovskou vlnu solidarity, která pomáhá postiženým oblastem situaci lépe zvládat. Finanční dar Univerzity Karlovy, jejích fakult a součástí, ve výši jednoho milionu Kč je tak jednou z kapek, která utrpení a ztráty a bolest, doufám, nahradí či aspoň zmírní,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Děkuji Univerzitě Karlově za její vstřícný krok. Lidé v zasažených oblastech zažívají těžké dny, přišli během pár vteřin o své domovy, někteří i o své blízké. Finanční pomoc je pro ně momentálně hodně důležitá. Té materiální se podařilo na skladech nashromáždit víc než dost. Je opravdu úžasné sledovat, jak narůstá vlna podpory a solidarity ve všech koutech naší země,“ poděkoval jihomoravský hejtman Jan Grolich.


Univerzita Karlova tak opětovně rozšiřuje pomoc obětem červnové katastrofické situace. Dětem ze zasažených obcí již před několika dny poskytla možnost zdarma se účastnit letních kempů UK. Dětem je zajištěna doprava, ubytování, strava a celotýdenní program. Hlásit se mohou do 7. července prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.office.com/r/jq2bVuHRFP. Obyvatelům postižených oblastí navíc UK nabízí ubytování zdarma v Praze v ubytovacích univerzitních zařízeních.


Studentům a studentkám ze zasažených obcí rovněž UK nabízí možnost využít již existující stipendium určené pro akutní sociální tíseň, které může být vyplaceno až do výše 100 tis. korun. Pravidla pro přiznání takového stipendia stanovuje Opatření rektora č. 2/2021 Univerzity Karlovy. Dle situace může být pomoc rozšířena o další formy podpory. Zájemci se mohou obracet na Centrum Carolina – UK Point, Celetná 13, Praha 1 (e-mail: , tel.: 224 491 896).

Další informace lze nalézt na webu UK v rubrice AKTUALITY: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12934&locale=cz


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 1. červenec 2021 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám