Zástupci Univerzity Karlovy uložili v Karolinu pamětní schránku pro budoucí generace

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 19. července 2021 – Ve staroslavném Karolinu je od dnešního dne uložena schránka pro budoucí generace. Do prostoru nových varhan ji dnes, 19. července 2021, umístili společně s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou zástupci vedení univerzity.


„Schránka pro budoucí generace je dokladem současnosti, tedy informací pro naše pokračovatele o tom, jak vypadala Univerzita Karlova v roce 2021, jaká byla její struktura, čím se zabývala a co pro ni bylo důležité. Nikdo z nás dnes neví, jak bude vypadat naše alma mater za sto let. Velmi bych si přál, aby byla stále hrdou, kolegiální a prestižní vzdělávací institucí, symbolem špičkové vědy a výzkumu. Věřím, že budoucí generace se zasadí o další rozvoj Univerzity Karlovy v oblasti vědy či kvality vzdělání,“ uvedl rektor prof. Tomáš Zima.


Schránka obsahuje mimo jiné dopis rektora prof. Tomáše Zimy, výroční zprávu o činnosti univerzity za rok 2020, studijní nabídku, zlatou pamětní medaili UK, průvodce pro studenty a další předměty. Součástí je také denní tisk zachycující aktuální zprávy z České republiky i ze světa.


Nové varhany v Karolinu

Na začátku srpna začne německá firma Orgelbau Vleugels nad Velkou aulou staroslavného Karolina instalovat nové varhany, které nahradí starý a už nevyhovující nástroj. Varhany složené z 1 602 píšťal se poprvé rozezní na konci září 2021. Kromě tradičních akcí, jako jsou promoce a imatrikulace, jsou využívány také při dalších slavnostního shromážděních a koncertech. Jejich cena bude 18,6 milionů korun a podstatnou část nákladů uhradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím dotace.


Dopis rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy budoucím generacím


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 19. červenec 2021 23:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám