Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. srpna 2021

konáno hybridně


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Tomáš Nigrin, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí předložení Vnitřního mzdového předpisu vedením UK. Materiál bude v brzké době rozeslán na fakulty k předkládání stanovisek a senátorům k předkládání pozměňovacích návrhů.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí usnesení, které přijal AS 3.LF ohledně transfobie.

  4. Předsednictvo AS UK diskutovalo podrobnosti postupu při volbě kandidáta na rektora s ohledem na potenciální epidemiologická omezení.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo možnost internacionalizace akademické samosprávy.

  6. Předsednictvo AS UK se dotázalo vedení UK ohledně rozpočtové krytí plánovaných investičních akcí na UK a na jejich případné spoluúčasti UK či fakult. Dále se dotázalo na organizační zajištění těchto akcí. Písemná informace bude Předsednictvem AS UK postoupena na jednání Ekonomické komise AS UK.

  7. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 10. října 2021.

  8. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 6. září 2021 v 8:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 2. srpen 2021 16:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám